Η πρώτη πανελλαδική έρευνα για τις απόψεις των ασθενών για την σχέση τους με τον γιατρό είναι γεγονός. Η Δρ Έφη Σίμου, πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ, πρωτοστάτησε της έρευνας, της οποίας τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά.

Γενικά Αποτελέσματα

Περίπου το 31% των ερωτηθέντων χρειάστηκε να επισκεφθεί τον ιατρό για ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας και το 45% περίπου επισκέφθηκε τον ιατρό για ένα παροδικό νόσημα. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι είχαν παροδικό νόσημα αλλά δεν επισκέφθηκαν τον ιατρό κυρίως επειδή θεώρησε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό ή επειδή γνώριζε τί έπρεπε να κάνει λόγω παρόμοιας εμπειρίας, ενώ υπήρξαν και αυτοί που δεν είχαν τα χρήματα για να επισκεφθούν τον ιατρό.

Εμπιστοσύνη προς τον ιατρό

Θετικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την εμπιστοσύνη των ασθενών στους ιατρούς, καθώς το 81,4% εμπιστεύεται πάντα και συχνά τον ιατρό του και το 90,1% μιλάει με ειλικρίνεια σε αυτόν. Ένα 23.3% δήλωσε ότι δεν μιλάει ανοιχτά στο γιατρό, ενώ περίπου 50% του δείγματος εγκατέλειψε τον ιατρό του λόγω δυσαρέσκειας.

Πώς βρίσκουν το γιατρό

Η εύρεση του ιατρού είναι δύσκολο κομμάτι, με το Ίντερνετ να κερδίζει πλέον έδαφος στην αναζήτηση. Το 30% των ασθενών αναζήτησε πληροφορίες στο Διαδίκτυο, ενώ το 21,1% απευθύνθηκε σε ομάδες ασθενών για να επισκεφθεί τον καταλληλότερο. Από όσους επισκέφθηκαν τον ιατρό, το 50% περίπου ξανατηλεφώνησε 1-2 φορές για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Φάρμακα και Διαγνωστικές εξετάσεις

Οι ίδιοι ασθενείς ρωτήθηκαν για τις συνήθειές τους σχετικά με τις εξετάσεις και τη φαρμακευτική αγωγή. Η Δρ Έφη Σίμου επισημαίνει ότι το 73,5% του δείγματος διαβάζει πάντοτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκ των οποίων μόνο το 28% καταλαβαίνει τα πάντα. Για τις οδηγίες των φαρμάκων, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 54,4% και 40%. Αυτό που εκπλήσσει είναι ότι το 27,7% των ασθενών διακόπτει με δική του πρωτοβουλία τη φαρμακευτική αγωγή επειδή αισθάνεται καλύτερα και το 23,3% επειδή φοβάται τις παρενέργειες!

Γενικές παρατηρήσεις

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μία τέτοια έρευνα με δείγμα 2000 ατόμων στην Ελλάδα. Η Δρ Σίμου τονίζει ότι ο στόχος πρέπει πάντα να είναι η ενημέρωση και η γνώση των συμπεριφορών και απόψεων των ασθενών σχετικά με τους ιατρούς. Η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, η βέλτιστη επικοινωνία γιατρού-ασθενούς και η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων για την υγεία παραμένουν προτεραιότητα του συνόλου των ερευνητών.

Ο ασθενής θα πρέπει να είναι το επίκεντρο της Πολιτικής της Υγείας στη χώρα μας και προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε. Προαπαιτούμενα είναι η σωστή επικοινωνία με τον ιατρό, αλλά και η ορθή ενημέρωση για τις εξελίξεις στο φάρμακο και την υγεία.

 

Πηγή: HealthPharma