Σε μια νέα, σημαντικότατη επέκταση θα προχωρήσει εντός των επόμενων μηνών η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», δημιουργώντας ένα υπερσύγχρονο τμήμα Ακτινοθεραπείας. Επιπλέον αυτού, θα αναπτυχθούν διάφοροι χώροι ειδικής χρήσης όπου θα μεταφερθούν τμήματα και υποδομές από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις με σκοπό την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό άλλων πολύ σημαντικών τμημάτων, όπως τα Εξωτερικά Ιατρεία και το τμήμα Βραχείας Νοσηλείας, καθώς και διάφορα εργαστήρια, όπως το Ακτινολογικό, το Μικροβιολογικό και το Αιμοδυναμικό.

 

Άγιος Λουκάς Ακτινοθεραπεία
Φωτογραφία από το αρχείο της Κλινικής ”ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”

Όσον αφορά στην εξέλιξη του έργου, έχουν ήδη ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες αδειοδότησης, οι οποίες διήρκησαν συνολικά περίπου 2 χρόνια. Εντός του επόμενου μήνα αναμένεται και η ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής, ώστε να προχωρήσει άμεσα η επιλογή του αναδόχου και η ανάθεση του έργου με στόχο την έναρξη των εργασιών κατασκευής την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται σε 20 μήνες από την έναρξη της κατασκευής και η συνολική επένδυση έχει προϋπολογιστεί σε 14 εκατ.ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά στην κτιριακή αποπεράτωση της νέα πτέρυγας, καθώς επίσης και στον πλήρη εξοπλισμό της, τόσο ηλεκτρομηχανολογικό όσο και ιατρικό/επιστημονικό.

 

Άγιος Λουκάς νέα πτέρυγα
Φωτογραφία από το αρχείο της Κλινικής ”ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”

Επένδυση-σταθμός στη 45χρονη ιστορία του ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

Στον «ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ» διενεργούνται κάθε χρόνο περισσότερες από 20.000 χειρουργικές επεμβάσεις, η πλειοψηφία των οποίων αφορά σε ογκολογικά περιστατικά. Επομένως, η δημιουργία τμήματος Ακτινοθεραπείας αποτελεί λογικό βήμα και φυσική εξέλιξη, η οποία καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη. Είναι δε μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις στα 45 χρόνια ιστορίας του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ», καθώς με αυτήν συμπληρώνεται το φάσμα των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Άγιος Λουκάς Εξωτερικό
Φωτογραφία από το αρχείο της Κλινικής ”ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”

Όσον αφορά δε στους ογκολογικούς ασθενείς, η διαπιστωμένη έλλειψη σύγχρονων υποδομών, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αποτελεί έως σήμερα εμπόδιο στη σωστή, ολοκληρωμένη και ταχεία εξυπηρέτησή τους. Συνεπώς, η τεράστια σημασία της δημιουργίας ενός σύγχρονου τμήματος Ακτινοθεραπείας, εξοπλισμένου με ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικά υπάρχει παγκοσμίως, επανδρωμένου με επιστήμονες εκπαιδευμένους στις νεότερες θεραπευτικές τεχνικές και εύκολα προσβάσιμου από όλους τους ασθενείς, είναι μάλλον αυταπόδεικτη.

 

Άγιος Λουκάς Ακτινοθεραπέια
Φωτογραφία από το αρχείο της Κλινικής ”ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”

Αναφορικά με τα κρεβάτια νοσηλείας, η επέκταση αυτή δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά τη δυναμικότητα του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ». Με την αναμόρφωση όμως των Εξωτερικών Ιατρείων και την επέκταση του τμήματος Βραχείας Νοσηλείας αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων ιατρικών πράξεων που μπορούν να γίνουν χωρίς να απαιτείται διανυκτέρευση του ασθενή.

Η επέκταση αυτή έρχεται να συμπληρώσει έναν κύκλο ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», τόσο στον διαγνωστικό όσο και στον επεμβατικό τομέα.

Στο Ακτινολογικό Εργαστήριο πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πλήρης ανανέωση του εξοπλισμού με την αναβάθμιση του Μαγνητικού Τομογράφου και την εγκατάσταση 2ου Αξονικού Τομογράφου, νέου ψηφιακού Μαστογράφου και νέων Υπερηχοτομογράφων. Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο ήδη αντικαταστάθηκαν οι 2 από τους 4 Αγγειογράφους/Στεφανιογράφους, ενώ στο Καρδιολογικό Εργαστήριο εγκαταστάθηκαν νέας γενιάς ψηφιακοί καρδιογράφοι και αναβαθμίστηκε ο υπερηχογραφικός εξοπλισμός.

Σύντομα δε ολοκληρώνεται η πλήρης ψηφιοποίηση των Χειρουργείων, με την εγκατάσταση ψηφιακών τερματικών σταθμών θέασης και διαχείρισης εικόνας και ήχου μέσα σε κάθε χειρουργική αίθουσα. Με τον τρόπο αυτό, εκτός από τη δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης χειρουργικών επεμβάσεων οπουδήποτε στον κόσμο, υπάρχει πλέον και η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των νέων τεχνολογιών, όπως AI και Mixed-Reality (Τεχνητή Νοημοσύνη και Μεικτή Πραγματικότητα).

 

Κλινική Άγιος Λουκάς

INFO!

Κλινική “ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”

55236 Πανόραμα

Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 390942

Φ. 2310 341828

www.klinikiagiosloukas.gr