Η Χειρουργική Θώρακος είναι η χειρουργική ειδικότητα που αφορά στη χειρουργική της καρδιάς, των πνευμόνων, του οισοφάγου και των μεγάλων αγγείων του θώρακα. Η θωρακοχειρουργική είναι η εξειδίκευση στο κομμάτι αυτής της ειδικότητας, που αφορά στη χειρουργική των παθήσεων των πνευμόνων, του οισοφάγου, του διαφράγματος, του θωρακικού τοιχώματος  και του μεσοθωρακίου. Μέχρι πρόσφατα, η προσπέλαση στα ζωτικά αυτά όργανα για πολύ δύσκολα χειρουργεία γινόταν με μεγάλες τομές, όπως η στερνοτομή (μία τομή στη μέση του στέρνου με διαχωρισμό του στέρνου) και με θωρακοτομή (μία μεγάλη τομή στα πλάγια του θώρακα, με διαχωρισμό των μυών και διάταση των πλευρών.)

Όλες οι παραπάνω προσπελάσεις ήταν ιδιαίτερα επώδυνες και επιβαρυντικές για τη μετεγχειρητική αποκατάσταση. Έτσι, η ανεύρεση τεχνικών ελάχιστα επεμβατικών ήταν επιτακτική, προκειμένου να μειωθούν οι επιπλοκές, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους -ακόμα και στους ηλικιωμένους- να υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Η τελευταία εξέλιξη στην ελάχιστα επεμβατική θωρακοχειρουργική είναι η ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική, όπου όλα τα παραπάνω μεγάλα χειρουργεία γίνονται με τη βοήθεια βραχιόνων που κινούνται από τον χειρουργό μέσω μίας ηλεκτρονικής κονσόλας. Έτσι, όχι μόνο δεν γίνονται μεγάλες τομές, αλλά μόνο τρεις μικρές τομές των 8 χιλιοστών και μία των 12 χιλιοστών από την οποία εξάγεται στο τέλος της επέμβασης το χειρουργικό παρασκεύασμα, με ασύγκριτα οφέλη για τον ασθενή σε σχέση με την κλασική «ανοιχτή» μέθοδο της θωρακοτομής.

 

Τα πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι πολλά, όπως τρισδιάστατη όραση με μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια, εντοπισμός της ακριβούς θέσης του όγκου ή του προβλήματος με ειδική κάμερα, απάλειψη του ανθρώπινου τρέμουλου, χρήση ρομποτικών συρραπτικών για την ενδοσκοπική συρραφή εντός του σώματος. Έτσι, κλινικά οι ασθενείς έχουν λιγότερο έως καθόλου πόνο, γρηγορότερη κινητοποίηση, μικρότερη παραμονή στην κλινική, ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία τους, καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.

Ως μειονέκτημα της μεθόδου θεωρείται η δυσκολότερη εκμάθησή της από τον χειρουργό, καθώς πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη μέθοδο της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής, με τη χρήση ειδικών εργαλείων και κάμερας. Για τον λόγο αυτό, προς το παρόν, η τεχνική της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής προσφέρεται στην Ελλάδα μόνο σε δύο ιδιωτικές κλινικές, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, το κόστος της τεχνικής είναι υψηλότερο από την κλασική, παλιότερη τεχνική της θωρακοτομής, με πολύ καλύτερα κλινικά αποτελέσματα όμως, καθώς ο ασθενής έχει πολύ λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές και επιστρέφει στην καθημερινότητα και τη δουλειά του πολύ πιο γρήγορα, μετατρέποντας έτσι το χρηματικό κόστος από «έξοδο» σε «επένδυση». Να σημειωθεί εδώ ότι το συνολικό κόστος στην Ελλάδα είναι 3 φορές μικρότερο από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.

 

*Χειρουργός Θώρακος

Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής και Ρομποτικής Θωρακοχειρουργικής

Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

 

INFO!

Κλινική “ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”

55236 Πανόραμα

Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 390654

Φ. 2310 341828

www.klinikiagiosloukas.gr