Νέα «σελίδα» ανοίγει και στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), θυγατρικής εταιρείας του του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά την αλλαγή διοίκησης του τελευταίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη και Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ορίστηκε η νέα διοίκηση, καθώς η θητεία του μέχρι πρότινος Διοικητικού Συμβουλίου έληξε.

Πρόεδρος του ΙΦΕΤ ορίστηκε η δικηγόρος Νάντια Παπακώστα και Διευθύνουσα Σύμβουλος, η Ελευθερία Τοκατλίδη.

Τακτικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ Αλέξανδρος Σοφάκης, Βασίλειος Δεδεγκίκας, Μιλτιάδης Καράμπελας και Ιωάννης Τσατάνης. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα πρόεδρος του ΙΦΕΤ ήταν ο Γιάννης Σωτηρίου.