Ο διεθνής οργανισμός Medicover Genetics, ηγέτης στη Μοριακή Διαγνωστική με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη Γενετική Ιατρική, ανακοίνωσε την αναβάθμιση των εξετάσεων υγρής βιοψίας NeoThetis, με την προσθήκη της νέας εξέτασης Pan-Cancer Plus.

Μέσω μιας απλής αιμοληψίας, η νέα εξέταση προσφέρει πλέον πιο διευρυμένη ανάλυση, πέραν των 200 γονιδίων και βιοδεικτών ανοσοθεραπείας MSI και bTMB, συμβάλλοντας στην προώθηση ακριβέστερων στρατηγικών στοχευμένης θεραπείας για πρωτογενείς και μεταστατικούς καρκίνους. Ως μη επεμβατική εξέταση, μετριάζει τις προκλήσεις που συχνά συνδέονται με επεμβατικές διαδικασίες βιοψίας όγκου.

Ο Καθηγητής Φίλιππος Πατσαλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Medicover Genetics Κύπρου, τόνισε την κλινική χρησιμότητα της εξέτασης, αναφέροντας ότι: “Η διευρυμένη εξέταση NeoThetis Pan-Cancer Plus, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της εξατομικευμένης φροντίδας για τον καρκίνο. Η ολιστική προσέγγιση για κατανόηση των μοναδικών γενετικών χαρακτηριστικών του καρκίνου είναι καθοριστικής σημασίας ως προς την καθοδήγηση για ακριβείς θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε τις γενετικές γνώσεις με τη μετασχηματιστική φροντίδα των ασθενών. Σήμερα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου αυτού“.

Τα γονίδια που ελέγχονται ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές κλινικής πρακτικής που έχουν θεσπιστεί από επαγγελματικούς φορείς, όπως οι NCCN, ESMO και ASCO, συνδέονται με εγκεκριμένες θεραπείες από τους οργανισμούς FDA/EMA, καθώς και με κριτήρια επιλεξιμότητας κλινικών δοκιμών. Στη νέα εξέταση συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MSI), ένας προγνωστικός βιοδείκτης για ανοσοθεραπεία, καθώς και η ανάλυση του βιοδείκτη Μεταλλαγμένου Φορτίου Όγκου, με βάση το αίμα (bTMB). Ως διαγνωστικός βιοδείκτης όγκου, ο bTMB ανοίγει προγνωστικούς και θεραπευτικούς δρόμους για ασθενείς από όλο το φάσμα των συμπαγών όγκων, συμπεριλαμβανομένων και των σπάνιων καρκίνων. Η εξέταση Pan-Cancer Plus παρέχει πάνω από 1Mb γονιδιωματικής κάλυψης και στοχεύει σε περισσότερους από 2000 γενετικούς τόπους (genetic loci), εξασφαλίζοντας ακριβή αξιολόγηση bTMB και MSI αντίστοιχα. Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των MSI και bTMB προσφέρει νέες ευκαιρίες για εγκεκριμένες ή προτεινόμενες στοχευμένες θεραπείες και κλινικές δοκιμές που σχετίζονται με την ανοσοθεραπεία.

Η αναβάθμιση της εξέτασης υγρής βιοψίας NeoThetis αποδεικνύει τη συνεχή δέσμευση της Medicover Genetics στη στήριξη των ασθενών για τη θεραπεία του καρκίνου, αλλά συνάμα εφοδιάζει τους επαγγελματίες υγείας με τις γνώσεις που χρειάζονται για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, ενισχύοντας παράλληλα την κλινική διαχείριση και εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών τους.