Αλλαγές στις αποζημιώσεις τοκετού και φυσιοθεραπείας ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Με σχετική απόφαση ο ΕΟΠΥΥ ορίζει νέες αποζημιώσεις τοκετού σε ιδιωτικές κλινικές αλλά και στο σπίτι. Επιπλέον, αποσαφηνίζονται ποσά που αναλογούν σε προσπάθειες τεχνητής γονιμοποίησης. Την ίδια στιγμή, από 1η Αυγούστου 2019  η αποζημίωση για φυσιοθεραπείες θα γίνεται μόνο από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσιοθεραπευτές.

Αναλυτικά οι αλλαγές

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές στις αποζημιώσεις έχουν ως εξής:

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

Ο ΕΟΠΥΥ θα παρέχει αποζημίωση σε περιπτώσεις συμβεβλημένων ή μη ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών. Σε περίπτωση τοκετού εκτός δημοσίου μαιευτηρίου καταβάλλεται αντί μαιευτικής περίθαλψης, εφάπαξ επίδομα ύψους 900 ευρώ. Για δίδυμη κύηση προβλέπεται το ποσό των 1.200 ευρώ και για τρίδυμη το ποσό των 1600 ευρώ. Σημειώνεται ότι τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 22 εβδομάδων.

Δικαιολογητικά για τοκετό στο σπίτι

Σε περίπτωση που κάποια γυναίκα επιθυμεί να λάβει αποζημίωση για τοκετό, θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής:

 • ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
 • υπεύθυνη δήλωση της άμεσα δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και δεν ακολούθησε η νοσηλεία στο άμεσο χρονικό διάστημα
 • σε περίπτωση έμμεσου μέλους οι δηλώσεις θα συμπληρώνεται από τον άμεσα δικαιούχο βεβαίωση της μαίας ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι
 • απόδειξη παροχής υπηρεσιών της μαίας καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος της

Κάλυψη εξωσωματικής γονιμοποίησης

Γυναίκες που υποβάλλονται σε προσπάθειες τεχνητής γονιμοποίησης (ωοληψία, εμβρυομεταφορά) σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς, λαμβάνουν το ποσό των 352,16€. Σε περίπτωση μισής διαδικασίας (μόνο ωοληψία ή μόνο εμβρυομεταφορά), καταβάλλεται το μισό ποσό, δηλαδή 176,08€. Το επίδομα αυτό λαμβάνουν μόνο γυναίκες έως 50 ετών, για έως και 4 προσπάθειες, ανά τετράμηνο.

Δικαιολογητικά για επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης

 • Απόφαση της Επιτροπής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης για τη διενέργεια αυτής.
 • Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει ότι η ασφ/νη υπεβλήθη σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ποιες φάσεις αυτής πραγματοποιήθηκαν (ωοληψια και εμβρυομεταφορά), καθώς και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης αυτών.
 • Εξοφλητική απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία θα αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες φάσεις της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ωοληψια και εμβρυομεταφορά).

2) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Από 1η Αυγούστου 2019 αποζημίωση θα λαμβάνουν μόνο όσοι εξυπηρετούνται από παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει ότι δε θα δίνεται αποζημίωση “εφόσον στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου, υπάρχουν συμβεβλημένοι πάροχοι”.

Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οδηγίες για αποζημίωση δαπανών για ειδικές θεραπείες παιδιών-εφήβων και ενηλίκων.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 • Πρωτότυπη ηλεκτρονική γνωμάτευση με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού για τους δικαιούχους έως 21 ετών.
 • Για άνω των 21 ετών και μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονική εφαρμογής, θα υποβάλλεται χειρόγραφη γνωμάτευση, με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού, σύμφωνα με το πρότυπο της ηλεκτρονικής.
 • Για δικαιούχους άνω των 21 ετών και μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, θα υποβάλλεται χειρόγραφη γνωμάτευση, με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.
 • Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υποβάλλεται το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης της εξέλιξης του ασθενή και της αναγκαιότητας συνέχισης των θεραπειών.

Πηγή: iatropedia.gr