Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη 5Κ/2023 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 775 μόνιμων υπαλλήλων σε νοσοκομεία όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη 5Κ/2023 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση 775 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη αρχίζει στις 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Οι ειδικότητες

Υπενθυμίζεται πως στην 5Κ/2023 ζητούνται 31 ειδικότητες αποκλειστικά από υποψήφιους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου και λυκείου.

Οι προσλήψεις απευθύνονται σε ειδικότητες, όπως βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βοηθών νοσηλευτών, διοικητικού – λογιστικού προσωπικού, οδηγών, πληροφορικής, εργατών, τραπεζοκόμων και προσωπικού καθαριότητας.

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Κλιβανιστών Απολυμαντών Αποστειρωτών

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Πληροφορικής

ΔΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΔΕ Προσωπικού Εστίασης ΕΙΔ. ΔΕ Μαγείρων

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Δομικών Έργων

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Θερμαστών

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Μηχανολόγων**(ΙΔΟΧ)

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ξυλουργών

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Τεχνικών Ιατρικών Αερίων

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Τεχνιτών Αλουμινίου

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Υδραυλικών

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ψυκτικών

ΔΕ Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων

ΔΕ Τηλεφωνητών

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Βοηθών Θαλάμου

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Τραυματιοφόρεων

ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ΕΙΔ. ΥΕ Τραπεζοκόμων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ΕΙΔ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας.