Αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση των εφημεριών στο ΕΣΥ από 1η Ιανουαρίου όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού  από το βήμα της βουλής.

Αναλυτικότερα ο πρωθυπουργός στην ομιλία στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024, δήλωσε πώς “μαζί με την αύξηση των πόρων θα υπάρχει και αύξηση στους ελέγχους στον ΕΟΠΥΥ γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την αισχροκέρδεια”, είπε ακόμα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η κατά 20% αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών όλων των γιατρών του ΕΣΥ ισοδυναμεί με αύξηση κατά μέσο όρο 1.500 ευρώ ετησίως στις καθαρές αποδοχές τους ή πάνω από 2.000 ευρώ στις μεικτές. Μάλιστα επισημαίνεται ότι η εν λόγω αύξηση προστίθεται στην αύξηση 10%, που έλαβαν το 2022, καθώς και στην αύξηση, που θα λάβουν από τον Ιανουάριο λόγω της αναμόρφωσης του μισθολογίου του δημοσίου τομέα.

Με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα, ένας επιμελητής Β’ με 5 χρόνια υπηρεσίας, θα έχει λαμβάνειν καθαρό μισθό αυξημένο σωρευτικά κατά 450 ευρώ τον μήνα ή 5.400 ετησίως συγκριτικά με το 2019, αύξηση δηλαδή της τάξεως του 23%.

Από τους ίδιους υπολογισμούς προκύπτει πως ένας συντονιστής διευθυντής σε νοσοκομείο, ο οποίος λάμβανε 2.747 ευρώ καθαρά, από τον Ιανουάριο θα εισπράττει 3.045 καθαρά, ήτοι μηνιαία ενίσχυση των αποδοχών του κατά 300 ευρώ ή ετήσια αύξηση, ύψους 3.600 ευρώ.

Η αύξηση κατά 20% συνεπάγεται πως ένας γιατρός θα δει κατά μέσο όρο αύξηση κατά 168 ευρώ το μήνα στις μεικτές απολαβές του και κατά 127 στις καθαρές του. Σε χρονική περίοδο ενός έτους, τα ποσά διαμορφώνονται στα 2.102 και 1.529 αντίστοιχα. Τέλος, το σύνολο της αμοιβής σήμερα κοστίζει 208,3 εκατ. ευρώ στο κράτος, ενώ με την αύξηση θα διαμορφωθεί στα 249,9 εκατ. ευρώ.

Αυξάνεται και το κίνητρο προσέλκυσης

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, από το 2024 τριπλασιάζεται το κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές των ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. παρέμβαση, που κοστίζει 20 εκατομμύρια ευρώ. Τούτο συνεπάγεται χορήγηση στοχευμένων αυξήσεων σε συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως η εσωτερική παθολογία, η αναισθησιολογία, η ακτινολογία και η νεφρολογία, αλλά και για την κάλυψη θέσεων σε νοσοκομεία συγκεκριμένων περιοχών της νησιωτικής, ορεινής, αλλά και όχι μόνο της χώρας, όπως η Κως, η Ξάνθη και η Λέρος.

Μάλιστα και προς αυτήν την κατεύθυνση το υπουργείο Υγείας επανασχεδιάζει το πλαίσιο των κινήτρων, οικονομικών και μη, για την παραμονή και προσέλκυση ιατρών κλάδου ΕΣΥ, καθώς και των περιοχών, για τις οποίες θα προβλέπονται, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες μεταβλητές. Στόχος, όπως λέγεται, είναι να καταστεί το πλαίσιο των κινήτρων πιο αποτελεσματικό και ουσιαστικό, ώστε να επιτύχει κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών όλης της χώρας.