Τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει η χώρα μας, εν όψει της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται από την Ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και τεχνολογίας «Αποστολή Καρκίνος» και από την πολιτική «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο» ανέδειξε το 4ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ).

Στο συνέδριο με σημείο αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου και τίτλο «#IAmAndIWill “Αποστολή Καρκίνος” – “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο” Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα» συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης. Το παρακολούθησαν δε περισσότεροι από 180 σύνεδροι, εκπρόσωποι 39 Οργανώσεων ασθενών από όλη την Ελλάδα, επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, εκπρόσωποι της βιομηχανίας υγείας, φοιτητές και απλοί πολίτες.

Θεματικές και συμπεράσματα

Όπως προέκυψε από το συνέδριο, με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως κεντρικό στόχο στον τομέα της υγείας την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου ως του μεγαλύτερου συστημικού κινδύνου για τα συστήματα υγείας των κρατών μελών, η χώρα μας οφείλει να ενεργήσει άμεσα και να καταρτίσει την δική της εθνική στρατηγική για τον καρκίνο, με την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου πληθυσμιακού Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών.

Στο συνέδριο συμμετείχαν διεθνούς κύρους επιστήμονες και πρωτεργάτες στη χάραξη πολιτικών υγείας για τον έλεγχο του καρκίνου σε ευρωπαϊκό, ενώ μηνύματα απέστειλαν τόσο ο πρόεδρος της UICC, Dr Carry Adams, όσο και η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδη, τονίζοντας τη σημασία της ατομικής και συλλογικής ενεργοποίησης, αλλά και τις προτεραιότητες των δράσεων που πρόκειται να ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και  να αναληφθούν  τα επόμενα 4 χρόνια  σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον έλεγχο του καρκίνου.

Ο πρόεδρος της ΕCCO-European Cancer Organization και μέλος του Cancer Mission Assembly, Dr Μatti Aapro εξήγησε ποιοι είναι οι στόχοι και τι θα προσπαθήσει να επιτύχει το CANCERMISSION, ενώ αναλύοντας  τα βασικά σημεία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου τόνισε ότι στόχος είναι:

  • Να δοθεί έμφαση στη ποιότητα της φροντίδας του καρκίνου που λαμβάνουν οι ασθενείς,
  • Να τύχουν προσοχής οι ιδιαίτερες ανάγκες των επιβιωσάντων ασθενών και να αρθούν οι όποιες οικονομικές διακρίσεις στη πρόσβαση, στη διάγνωση και θεραπεία.
  • Να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι ασθενείς στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες για τον καρκίνο.
  • Να γίνει ενσωμάτωση της ΠΦΥ στο μονοπάτι φροντίδας του καρκίνου, ώστε να συμπεριλαμβάνεται η φροντίδα στο σπίτι και σε δομές της κοινότητας.

Ο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης iPAAC, καθηγητής Τit Albreht,  αναφέρθηκε στις δυνατότητες υποστήριξης των χωρών μελών της ΕΕ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων Δράσης με την υιοθέτηση συστάσεων πολιτικής για την ογκολογική περίθαλψη της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης CanCon (cancercontrol.eu) τονίζοντας ότι:

  • Στον σχεδιασμό των εθνικών σχεδίων για τον καρκίνο είναι σημαντικό να καλύπτεται όλο το φάσμα της πορείας του ασθενούς από την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη μέχρι την ανακουφιστική φροντίδα.
  • Οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τον Καρκίνο, όσο και στον προσδιορισμό των αναγκών των ασθενών και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων.

Σημαντικές παρεμβάσεις υπήρξαν σε στρογγυλό τραπέζι σχετικά με τις πολιτικές υγείας από όλη την ογκολογική κοινότητα, όπου αναπτύχθηκαν εκτενώς οι θέσεις για την διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τον έλεγχο του καρκίνου.

Η Αξιολόγηση της Ιατρικής Τεχνολογίας αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Δημήτρης Φιλίππου, αναφέρθηκε στην αξία της για τους ασθενείς, ενώ ο καθηγητής Francesco De Lorenzo ανέδειξε την σημασία της υιοθέτησης κοινού συστήματος αξιολόγησης από όλες τις χώρες της ΕΕ ως βασικού μοχλού για την άρση των ανισοτήτων στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες στις χώρες μέλη της ΕΕ. Ο δε καθηγητής Οικονομικών, Γιάννης Υφαντόπουλος, τόνισε την αξία της ανεξάρτητης λειτουργίας του Οργανισμού ΗΤΑ και ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής σε αυτόν όλων των εμπλεκόμενων, κατά τα πρότυπα λειτουργίας της Διεθνούς πρωτοβουλίας  All.Can,.

Βιο-ιατρική έρευνα  και ψηφιακή τεχνολογία

Σημαντικό κεφάλαιο του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ αποτέλεσε και η Βιο-ιατρική έρευνα για τον καρκίνο και ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας, όπου ο καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης ανέδειξε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των bigdata στην βιο-ιατρική έρευνα για τον καρκίνο, ενώ ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Δρ Νεκτάριος Ταβερναράκης, παρουσίασε τη σημασία των μοριακών βιοδεικτών και των αναδυόμενων τεχνολογιών στη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου.

Μετά την υπογραφήτριών Μνημονίων Συνεργασίας με το Ίδρυμα Φλέμιγκ, το ΙΙΒΕΑΑ και το ΙΤΕ, ακολούθησε ενότητα για τις ενδο-νοσοκομειακές λοιμώξεις και την μικροβιακή αντοχή σε σχέση με τον καρκίνο, όπου η Φλώρα Κοντοπίδου και ο αναπληρωτής καθηγητής, Χάρης Συριστατίδης, παρουσίασαν για ποιο λόγο είναι απαραίτητο να είναι ενημερωμένοι οι ασθενείς με καρκίνο, αλλά και τι είναι η μικροβιακή αντοχή.

Το σημερινό καθεστώς προστασίας των ασθενών με καρκίνο, η οδηγία για την εναρμόνιση της προσωπικής και κοινωνικής ζωής, ο ρόλος των φροντιστών ογκολογικών ασθενών, η παρουσίαση της πανευρωπαϊκής έρευνας για τις κοινωνικές επιπτώσεις του καρκίνου και η θέση της πολιτείας στον τομέα αυτό αποτέλεσαν τα κεντρικά θέματα που αναπτύχθηκαν με την συνδρομή των Αγγελικής Πολυδώρου,  δικηγόρου και Καλλιόπης Λυκοβαρδή,  βοηθού συνηγόρου για την Ίση Μεταχείριση,  σε μία ενότητα με έντονο το στοιχείο της διαδραστικότητας και συμμετοχής των συνέδρων.

Τέλος, η γονιμότητα μετά τη θεραπεία του καρκίνου ολοκλήρωσε τις ενότητες θεμάτων με κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για μεγάλη μερίδα ασθενών, ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας. Η παθολόγος ογκολόγος, Ελένη Γαλάνη, ανέπτυξε το θέμα που έχει να κάνει με τη διατήρηση της γονιμότητας μετά τη διάγνωση, ενώ η γυναικολόγος, Μαρίνα Δημητράκη, παρουσίασε τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη διατήρηση της γονιμότητας μετά τον καρκίνο.