Στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά το δείκτη γονιμότητας.

Η Eurostat δημοσίευσε στοιχεία για το 2017 που αφορούν στη γονιμότητα των χωρών της ΕΕ. Η Ελλάδα, δυστυχώς, καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τεκνοποίησης για τις Ελληνίδες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, ο λεγόμενος δείκτης γονιμότητας ήταν το 2017 στην Ελλάδα 1,35 (με 88.553 γεννήσεις) έναντι 1,38 το 2016. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,59 σε σχέση με 1,60 το προηγούμενο έτος.

Η Γαλλία και η Σουηδία κατέγραψαν τους υψηλότερους δείκτες γονιμότητας, με νούμερα (1,90) και (1,78) αντίστοιχα. Οι πέντε χαμηλότερες θέσεις καταλαμβάνονται από τη Μάλτα (1,26), την Ισπανία (1,31), την Ιταλία και την Κύπρο (1,32), την Ελλάδα (1,35) και την Πορτογαλία (1,38).

Σε ό,τι αφορά τη μέση ηλικία στην οποία μία γυναίκα αποκτά παιδί για πρώτη φορά, στην Ελλάδα είναι τα 30,4 χρόνια. Πάνω από 30 είναι και στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ιταλία. Το μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων σε ηλικία μικρότερη των 20 ετών καταγράφεται στη Ρουμανία με 13,9% και στη Βουλγαρία με 13,8%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στα 29,1 χρόνια.

Στην ΕΕ, το 81,5% των γεννήσεων αφορούσαν το πρώτο ή δεύτερο παιδί, ενώ οι γεννήσεις τρίτου παιδιού αντιπροσώπευαν το 12,5% του συνόλου. Τέταρτο ή περισσότερα παιδιά αντιστοιχούσαν στο 6,0%, το 2017. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μητέρων που γέννησαν τέταρτο ή περισσότερα παιδιά τους καταγράφηκε στη Φινλανδία (10,3%). Ακολουθεί η Ιρλανδία (9,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (8,8%), τη Σλοβακία (8,1%) και το Βέλγιο (8,0%).

 

Πηγή: healthpharma.gr