Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ)».

Όπως προβλέπεται  δημιουργείται ένα εθνικό δικτύου 18 Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας με 6 τουλάχιστον κλίνες ανά μονάδα σε ισάριθμα νοσοκομεία όλων των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας για τη θεραπεία των ασθενών που έχουν υποστεί Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια.

Ως Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) ορίζεται η μη αυτόνομη υγειονομική μονάδα, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Νευρολογικής ή Παθολογικής Κλινικής/Τμήματος του οικείου νοσοκομείου και δέχεται αποκλειστικά για νοσηλεία ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παρέχοντας εικοσιτετράωρη ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης, διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικής παρέμβασης.

Σε ποια νοσοκομεία θα δημιουργηθούν

    Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,στο Νευρολογικό Τμήμα

    Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ»,στο Νευρολογικό Τμήμα

    Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», στο Νευρολογικό Τμήμα

    Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», στο Παθολογικό Τμήμα

    Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», στο Β΄ Παθολογικό Τμήμα

    Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», στο Παθολογικό Τμήμα

    Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, στο Νευρολογικό Τμήμα

    Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, στο Α΄ Παθολογικό Τμήμα, με οργανική μονάδα έδρας την Καλαμάτα

    Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, στο Νευρολογικό Τμήμα.

Πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

    Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

    Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

    Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

    Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

    Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

    Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

    Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) η Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ), όπως προβλέπεται στον αντίστοιχο Κανονισμό Λειτουργίας της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, λειτουργεί, εφεξής, ως ΜΑΦ ΑΕΕ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» η Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ), όπως προβλέπεται στο Νευρολογικό Τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας, λειτουργεί, εφεξής, ως ΜΑΦ ΑΕΕ.

H στελέχωση στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας

Η στελέχωση στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας Εγκεφαλικών Επεισοδίων για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) πραγματοποιείται με:

    μετακινήσεις προσωπικού από άλλα τμήματα του νοσοκομείου με απόφαση του Διοικητή του

    μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) με απόφαση των Διοικητών των ΥΠΕ, μέσω ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων

    αποσπάσεις ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., δύναται να συσταθούν ΜΑΦ ΑΕΕ σε επιπλέον νοσοκομεία για την αντιμετώπιση Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων.