Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν χιλιάδες πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη στη χώρα μας καθώς για τη διαχείρισή του υφίσταται μεγάλη ταλαιπωρία στα γραφειοκρατικά γρανάζια του ΕΟΠΥΥ.

Έρευνα που διεξήγαγε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ καταδεικνύει τη ραγδαία εξάπλωση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των προβλημάτων που αυτός προκαλεί τόσο στους ίδιους τους πάσχοντες όσο και στο Σύστημα Υγείας και την οικονομική του επιβάρυνση στην υποστήριξη αυτής της τόσο μεγάλης ομάδας πολιτών χρονίως πασχόντων.

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο του 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με τίτλο: «Από το παρελθόν . στο μέλλον!», η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σε συνεργασία με τον κ. Κωνσταντίνο Αθανασάκη, Οικονομολόγο με ειδίκευση στην Υγεία, Επίκουρο Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρουσίασε τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της πρώτης πανελλαδικής έρευνας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη που διεξήγαγε την περίοδο 9 Οκτωβρίου 2022 έως 27 Οκτωβρίου 2022 στα μέλη των Συλλόγων της, στην οποία απάντησαν 843 άτομα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και παρόλο που οι συμμετέχοντες ήταν μέλη των Συλλόγων της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, φάνηκε ότι μεγάλο μέρος αυτών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα που απορρέουν από την επαφή τους με το Σύστημα Υγείας, από την καθημερινότητά τους σε σχέση με διαχείριση του Διαβήτη αλλά και την επαφή τους με τους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει παρόλο που οι πάσχοντες αυτοί είναι μέλη των Συλλόγων και επομένως αποδέκτες όλων των πληροφοριών για τον Διαβήτη.

Αν λάβουμε υπόψη μας και ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, το πλήθος των μοναδικών πασχόντων που έχουν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο Σακχαρώδη Διαβήτη ανέρχεται στους 1.130.505 πάσχοντες, αγγίζοντας το 11% του πληθυσμού της χώρας, βάσει της επίσημης καταγραφής της ΕΛΣΤΑΤ το 2021, αυξημένο κατά 5% σε σχέση με το 2021, αναδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά η επιτακτική ανάγκη για άμεση εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη με αναγκαία την εμπλοκή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του και την υλοποίησή του.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση των περιστατικών εμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης σε σχέση με την περσινή χρονιά με την αύξηση αυτή να αγγίζει το 20%! Σημαντική είναι επίσης και η αύξηση που καταγράφεται στους ανθρώπους που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 σε σχέση με το 2021, η οποία κυμαίνεται στο 5%, ενώ πολύ μικρότερη είναι η αύξηση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 η οποία αγγίζει το 0,6%.

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζεται και στις άλλες κατηγορίες με τους άλλους τύπους Σακχαρώδη Διαβήτη να εμφανίζουν αύξηση 19%, ενώ στις περιπτώσεις ινσουλινοπενίας μετά από ιατρικές πράξεις η αύξηση αγγίζει το 23%.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των πασχόντων ανά θεραπευτικό πρωτόκολλο Σακχαρώδη Διαβήτη διαμορφώνεται για το έτος 2022 ως εξής:

  • ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 (ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ): 48.954
  • ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2: 1.082.027
  • ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ: 27.965
  • ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ: 18.227
  • ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: 37
  • ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΠΕΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1.009

Όπως επισημαίνει η ΗΔΙΚΑ στο έγγραφό της: «Για το πλήθος των πασχόντων ανά πρωτόκολλο προσμετρούνται τα άτομα που έχουν ενταχθεί σε κάθε ένα πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει ενταχθεί σε περισσότερα του ενός πρωτόκολλα, τότε θα προσμετρηθεί σε κάθε ένα από τα πρωτόκολλα αυτά. Για τον λόγο αυτό, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αθροιστεί το πλήθος των πασχόντων ανά πρωτόκολλο για να παραχθεί ο συνολικός αριθμός των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα».

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ, συνταγογράφηση που προκύπτει για τις διαγνώσεις Ε12 και Ε14, που δεν εντάσσονται σε κάποιο θεραπευτικό πρωτόκολλο, καλύπτεται από το πρωτόκολλο «Άλλοι τύποι Σακχαρώδους Διαβήτη».