*του Βασίλειου Καλύβα, Χειρουργού Ουρολόγου-Ανδρολόγου

 

Μια απόλυτα επιτυχημένη επέμβαση Διαδερμικής Νεφρολιθοθρυψίας (Percutaneus Nrphrolithothripsy- PCNL) σε γυναίκα ασθενή μετά από αποτυχημένα ενδοσκοπικά χειρουργεία διενεργήθηκε πρόσφατα στη Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Η ομάδα της κλινικής έφερε εις πέρας την πολύ εξειδικευμένη επέμβαση, έχοντας να αντιμετωπίσει όχι μόνο το μεγάλο λιθιασικό φορτίο, αλλά και ένα στένωμα στο ανώτερο τριτημόριο του ουρητήρα εξαιτίας παλαιότερων ενδοσκοπικών χειρισμών.

Η Διαδερμική Νεφρολιθοθρυψία είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική χειρουργική επέμβαση που έχει ως στόχο την αφαίρεση μεγάλων λίθων από τους νεφρούς. Το σημαντικό πλεονέκτημά της είναι ότι ακόμα και πολύ μεγάλοι λίθοι αφαιρούνται με μία μόνο επέμβαση. Ωστόσο σε σύγκριση με την εξωσωματική ή την ουρητηροσκοπική λιθοθρυψία είναι σχετικά πιο επεμβατική μέθοδος.

Η επέμβαση της διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας

Εν προκειμένω στην περίπτωση της 67χρονης ασθενούς ο λίθος στον δεξιό νεφρό είχε δημιουργήσει εκμαγείο σε σχέση με τους νεφρικούς κάλυκες (πλήρης κατάληψη των καλύκων και τμήματος της νεφρικής πυέλου – κοραλλιοειδής λιθίαση) με συνέπεια την εμφάνιση υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων, καθώς και την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Επιπλέον, εξαιτίας παλαιότερων ενδοσκοπικών χειρισμών (ουρητηροσκοπικών λιιθοθρυψιών) είχε δημιουργηθεί στο ανώτερο τριτημόριο του δεξιού ουρητήρα στένωμα μήκους 1cm, με συνέπεια την αδυναμία εκ νέου ενδοσκοπικού χειρουργείου.

H ασθενής υπό γενική αναισθησία τέθηκε σε πρηνή θέση (prone position) και μέσω ακτινοσκοπικής καθοδήγησης (C-ARM ) διενεργήθηκαν παρακέντηση του οπίσθιου κάτω κάλυκα με την τεχνική «Bull’s eye» και διαστολή του διαύλου της νεφροστομίας μέχρις εύρους που να επιτρέπει την είσοδο του νεφροσκοπίου στη νεφρική πύελο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατακερματισμός του κοραλλιοειδούς λίθου με κρουστικά κύματα προερχόμενα από υπερήχους με ταυτόχρονη απορρόφηση των συγκριμάτων (Ultrasound Lithotripsy). Στο τέλος της επέμβασης τοποθετήθηκε διαδερμική νεφροστομία για την εξασφάλιση της εξόδου των ούρων από το νεφρό, καθώς και ουρητηρικό stent (pig-tail) για τη διάνοιξη/διαστολή του παλαιού στενώματος. Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν εξαιρετική και έλαβε εξιτήριο μετά από 48 ώρες.

Διαδερμική

Διαδερμική

Διαδερμική

Η PCNL αποτελεί το «gold standard» για μεγάλους λίθους (>2 cm) του νεφρού και του ανώτερου τριτημορίου του ουρητήρα, λίθους ανθεκτικούς στην εξωσωματική λιθοθρυψία (ESWL), λίθους της κάτω καλυκικής ομάδας, καθώς και σε παρουσία υδρονέφρωσης εξαιτίας αποφρακτικών λίθων ή στενώματος της πυελοουρητηρικής συμβολής.

Ενδείξεις PCNL

 • Κοραλλιοειδής λιθίαση
 • Ευμεγέθης λίθος νεφρικής πυέλου >2 cm
 • Λίθος κάτω καλυκικής ομάδας > 1 cm
 • Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής και λιθίαση
 • Λίθοι με συνοδό υδρονέφρωση λόγω απόφραξης του ουρητήρα
 • Νεφρός με ανατομική ανωμαλία (πεταλοειδής)
 • «Σκληροί» λίθοι
 • Ασθενείς με ειδικά χαρακτηριστικά (παχυσαρκία, προηγηθείσες επεμβάσεις, σκελετικές ανωμαλίες, εκτροπή ούρων)

Αντενδείξεις PCNL

 • Διαταραχές πηκτικότητας του αίματος
 • Ενεργός λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος
 • Εγκυμοσύνη

Πλεονεκτήματα

 • Ενδοσκοπική επέμβαση χωρίς τομή
 • Ποσοστό επιτυχίας 95%-98%
 • Ποσοστό επιπλοκών 1%
 • Προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας 2-3 ημέρες
 • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες

Η PCNL αποτελεί πλέον καθιερωμένη, ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο στη θεραπεία της λιθίασης του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος και αντικατέστησε την κλασική τεχνική αφαίρεσης λίθων από τον νεφρό, την ανοικτή νεφρολιθοτομή. Αν και σε πολλά νοσοκομεία της Ελλάδος η ανοικτή επέμβαση εφαρμόζεται ακόμα, δεν θα πρέπει να προτείνεται πλέον με βάση τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας. Η ομάδα της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και έχει χειριστεί τον ανάλογο αριθμό περιστατικών, ώστε να εξασφαλίσει το επιθυμητό άριστο αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών.

Διαδερμική

INFO!

Βασίλειος Φ. Καλύβας MD MSc PhDc FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Στρατιωτικός Ιατρός

Fellow of European Board of Urology

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Συνεργάτης Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης