Το δείγμα της έρευνας για εγκεφαλικό και εργασία

Τα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα έδωσαν στοιχεία για την ηλικία και το φύλο τους, καθώς και για το εάν καπνίζουν και για πόσες ώρες εργάζονται. Συνολικά συμμετείχαν 143.592 άτομα, ηλικίας 18-69 ετών. Λήφθηκε ιατρικό ιστορικό από τον καθένα σχετικά με καρδιαγγειακά προβλήματα ή προηγούμενα εγκεφαλικά επεισόδια. Ως πολλές ώρες ορίστηκαν οι 10 ώρες καθημερινής εργασία για περισσότερες από 50 ημέρες το χρόνο.

Συνολικά υπέστησαν εγκεφαλικό 1.224 άτομα, εκ των οποίων 29% δήλωσαν ότι δούλευαν πολλές ώρες και 10% περισσότερες από 10 ώρες για πάνω από μία δεκαετία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Τα ευρήματα έδειξαν ότι αυτοί που εργάζονταν πολλές ώρες είχαν 29% περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου. Αντίστοιχα, ο κίνδυνος για όσους εργάζονταν περισσότερες από 10 ώρες συστηματικά για δέκα ή περισσότερα χρόνια, ήταν αυξημένος κατά 45%.

Επιπλέον, οι ερευνητές βρήκαν ότι η συσχέτιση εργασίας και εγκεφαλικού επεισοδίου είναι ισχυρότερη για άτομα άνω των 50 ετών.

Ποια επαγγέλματα είναι τα πιο επικίνδυνα

Η σχέση εργατοωρών και εγκεφαλικού επεισοδίου έχει ερευνηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Επαγγέλματα όπως μάνατζερ, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή αγρότες, διατρέχουν σχετικά μειωμένο κίνδυνο, λόγω ίσως της θέσης τους που τους επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος και περιθώριο στη λήψη αποφάσεων. Αντιθέτως, εργασίες που έχουν νυχτερινό ωράριο, μεγάλη πίεση, μικρή δυνατότητα λήψης αποφάσεων και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, έχουν εξαιρετικά αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τέλος, οι ερευνητές επεσήμαναν ότι τα επαγγέλματα υγείας, ιατρικής φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν τα πλέον επικίνδυνα. Λόγω της μεγάλης ευθύνης και των αυξημένων εργατοωρών, είναι πιο πιθανό αυτοί που τα ασκούν να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ