Ένας νέος οδηγός που στόχο έχει να βοηθήσει τους ασθενείς που θα λάβουν εξατομικευμένη θεραπεία να κατανοήσουν καλύτερα τους ελέγχους καρκινικών βιοδεικτών για ορθότερη θεραπεία εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ασθενών με Καρκίνο. Την μετάφραση, επιμέλεια, προσαρμογή και έκδοση του εντύπου «Οδηγός Ασθενών για τους Καρκινικούς Βιοδείκτες» φρόντισε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ.

Ο οδηγός “The Patient Guide On Cancer Biomarkers” προσφέρει πληροφορίες στον ασθενή καλύπτοντας ένα εύρος θεμάτων από το τι είναι Βιοδείκτες, για τους τύπους καρκίνου που είναι διαθέσιμοι, τα οφέλη του ελέγχου καρκινικών βιοδεικτών, την κάλυψη του κόστους, τις ερωτήσεις που θα πρέπει  να γίνουν στον γιατρό του και σε επαγγελματίες υγείας που θα συναντήσει στο θεραπευτικό «ταξίδι» του, έως πληροφορίες για τους φροντιστές, την υποστήριξη του ασθενούς, ακόμη και γλωσσάρι ορολογίας. Μέσα από τον κατατοπιστικό αυτόν  οδηγό ο ασθενής μπορεί να «διαλύσει» το σύννεφο σύγχυσης που προκαλείται από τις σύνθετες  πληροφορίες.

Επίσης ο ασθενής ενθαρρύνεται να αναζητήσει πληροφορίες  από πηγές όπως  είναι ο ασφαλιστικός φορέας αλλά και μέλη της ευρωπαϊκής συμμαχίας, αλλά και τους ιστότοπους των ογκολογικών νοσοκομείων και των ιατρικών συλλόγων με καρκίνο.

Η ογκολογία ακριβείας

Με την πρόοδο της επιστήμης έχει διαπιστωθεί η ποικιλία όχι μόνο μεταξύ των διαφορετικών τύπων καρκίνου, αλλά και μεταξύ ασθενών με τον ίδιο τύπο καρκίνου Συνεπώς είναι επιτακτική η ανάγκη για προσαρμογή της ογκολογικής φροντίδας στα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή.

Η ογκολογία ακριβείας συμβάλλει σε μια εξατομικευμένη θεραπεία αξιοποιώντας τα δεδομένα του καρκίνου του κάθε ασθενή. Μέσα από αυτή είναι εφικτή η αναγνώριση μοριακών χαρακτηριστικών ενός όγκου και η επιλογή μίας θεραπείας, πιο αποτελεσματική χάρη στη στόχευση ενός συγκεκριμένου υπο-τύπου καρκίνου.

Στον οδηγό τονίζεται και η σημασία ολοκληρωμένου ελέγχου πολλαπλών βιοδεικτών με την αξιολόγηση δειγμάτων όγκων ή αίματος προς ανίχνευση  πολλαπλών αλλαγών στα γονίδια  εκείνα που σχετίζονται με τον καρκίνο. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της ογκολογίας ακριβείας ο έλεγχος των βιοδεικτών μπορεί να αναφέρεται σε:

Γενετικός έλεγχος όγκου

  • Γονιδιωματικός έλεγχος ή γονιδιωματικό προφίλ
  • Μοριακός έλεγχος ή μοριακό προφίλ
  • Έλεγχος σωματικών μεταλλάξεων
  • Υπότυποποίηση όγκου