Αύξηση 48,9% σημείωσαν σε ένα χρόνο οι πράξεις υιοθεσίας στην Ελλάδα σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, το 2022, οι υιοθεσίες θηλέων ανήλθαν σε 130 και οι υιοθεσίες αρρένων σε 144, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% και 73,5%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2021.

Οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 26,8% (από 127 σε 161) στις πράξεις υιοθεσίας σε σχέση με το 2021. Σημαντική αύξηση (από 25 σε 71) παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετό γονέα που αντιπροσωπεύει μονογονεϊκή οικογένεια (184,0%).

Όσον αφορά στο νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων τέκνων πριν την υιοθεσία, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ των ετών 2021 και 2022 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των πράξεων υιοθεσίας από 61 σε 115 (88,5%) στην κατηγορία των τέκνων που γεννήθηκαν εντός γάμου.

Σε ό,τι αφορά στην ηλικία των υιοθετηθέντων, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για το έτος 2022 η πλειονότητα (42,0%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0-5 ετών. Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των πράξεων υιοθεσίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των υιοθετηθέντων, εκτός από την ηλικιακή ομάδα 11-18 ετών, στην οποία παρουσιάστηκε μείωση κατά 14,3%.