Η απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ έδειξε ότι για το 2017 τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και το προσωπικό τους μειώθηκαν σε αριθμό.

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ με μια ματιά

Τα περισσότερα θεραπευτήρια (53,1%) στην Ελλάδα ήταν ιδιωτικού δικαίου. Επιπλέον, κατά την τετραετία 2014-2017, το 2,1% των θεραπευτηρίων αυτών έβαλαν λουκέτο. Κατά το 2017, 62,8% των θεραπευτηρίων ήταν ιδιωτικά και 33,2% εξειδικευμένα διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι Νευροψυχιατρικά (17,3%).

Γεωγραφική κατανομή των θεραπευτηρίων

Η περιφέρεια Αττικής, όπως είναι λογικό, διαθέτει τα περισσότερα θεραπευτήρια στη χώρα (34,7% του συνόλου,), με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να ακολουθεί (15,9%). Τρίτη είναι η Θεσσαλία, η οποία διαθέτει το 11,6% των θεραπευτηρίων. Το υπόλοιπο 10,1% μοιράζεται στις υπόλοιπες περιφέρειες, δηλαδή Ηπείρου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και Ιονίων Νήσων.

Οι αναπτυγμένες κλίνες κλειστής νοσηλείας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2016, ενώ από το 2014 έως το 2017 μειώθηκαν κατά 893 κλίνες (1,9%). Αντίθετα, οι κλίνες ανοικτής νοσηλείας (κλίνες ημέρας) κατά την ίδια περίοδο 2014- 2017 παρουσίασαν αύξηση κατά 409 κλίνες (11,5%).

Το ιατρικό προσωπικό

Σύμφωνα με την επίσημη μέτρηση της ΕΛΣΤΑΤ, υπήρξε μείωση στα ποσοστά του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα θεραπευτήρια της χώρας κατά 4,2%. Τέλος, το βοηθητικό προσωπικό(τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου) μειώθηκε επίσης κατά 9,6%, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 1,5%.

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ