Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία για τον αριθμό των επαγγελματιών υγείας, έτους 2022. Στους επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνονται οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και φυσικοθεραπευτές.

Επιπλέον, παρουσιάζονται στοιχεία για τα λειτουργούντα φαρμακεία και τους απασχολούμενους σε αυτά φαρμακοποιούς. Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες υγείας στο σύνολο της Χώρας ανήλθαν το 2022 σε 103.717 έναντι 102.166 το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 1,5%.

Αύξηση των γιατρών 1,7%

Οι εγγεγραμμένοι ιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους το έτος 2022 ανήλθαν σε 68.469 στο σύνολο της Χώρας παρουσιάζοντας αύξηση 1,7% σε σχέση με τα στοιχεία έτους 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια, η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ιατρών παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Θεσσαλίας (9,0%) και Ιονίων Νήσων (4,2%). Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (3,3%), Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (0,6%).

Κύριες ειδικότητες

    Παθολογίας

    Παιδιατρικής

    Καρδιολογίας

    Βιοπαθολογίας

    της Γενικής Ιατρικής

    της Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Το έτος 2022 συγκριτικά με το έτος 2021 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των ιατρών που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικότητες εκτός των Παθολόγων, Μικροβιολόγων και των Μαιευτήρων-Γυναικολόγων που παρουσίασαν μικρή μείωση.

Αύξηση για τους Οδοντιάτρους 1,1%

Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι το έτος 2022 ανήλθαν σε 13.904 στο σύνολο της Χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (10,4%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση στην Περιφέρεια Ηπείρου (6,9%).

Κατά 1,5% αυξήθηκαν τα φαρμακεία

Κατά το έτος 2022 λειτούργησαν 10.552 φαρμακεία στο σύνολο της Χώρας, εκ των οποίων 3.805 (36,1%) στην Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των φαρμακείων παρουσίασε αύξηση κατά 1,5% (152 φαρμακεία) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση (4,7%) παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με 27 νέα φαρμακεία ενώ η μεγαλύτερη μείωση (1,3%) παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 4 λιγότερα φαρμακεία.

Ο αριθμός των φαρμακείων ανά 10.000 κατοίκους ανά Περιφέρεια για το 2022 ανέρχεται σε 9,9. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη πυκνότητα σε φαρμακεία ως προς τον πληθυσμό της είναι η Θεσσαλία (11,1), με δεύτερη την Κεντρική Μακεδονία (10,6) ενώ η μικρότερη πυκνότητα σε φαρμακεία εμφανίζεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (7,7).

Αναφορικά με τον αριθμό των φαρμακοποιών, σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακεία το έτος 2022 ανήλθε σε 11.267 έναντι 11.414 το έτος 2021.

Μείωση των φαρμακαποθηκών

Όσον αφορά τον αριθμό των φαρμακαποθηκών το έτος 2022 ανήλθαν σε 130 έναντι 145 το έτος 2021, δηλαδή παρουσίασαν μείωση 10,3%. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ανά Περιφέρεια.

Αυξήθηκαν οι Φυσικοθεραπευτές

Οι φυσικοθεραπευτές, με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και αφορούν στα εγγεγραμμένα σε αυτόν μέλη, ανήλθαν κατά το 2022 σε 10.077 έναντι 9.649 το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%.

Η μεγαλύτερη αύξηση (6,7%) στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (από 149 σε 159) και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (6,3%, από 176 σε 187). Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών από το 2020 έως το 2022 παρουσιάζει αυξητική τάση, ήτοι από 9.238 φυσικοθεραπευτές το 2020 σε 10.077 το 2022 που αντιστοιχεί σε αύξηση 9,1 %.

Ο δείκτης συγκέντρωσης των φυσικοθεραπευτών ανά 10.000 κατοίκους κατά το 2022 είναι 9,4 . Οι μεγαλύτερες τιμές του δείκτη παρουσιάζονται στις Περιφέρειες Αττικής (12,1) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,8) ενώ η μικρότερη τιμή εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,4).

Ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην Περιφέρεια Αττικής (44,8%), με δεύτερη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (18,0%) και ακολουθούν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας (5,8%) και Δυτικής Ελλάδας (5,4%). Όλες οι άλλες Περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5,0%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά) και στη Δυτική Μακεδονία.