Με υπουργική απόφαση ορίζεται ότι πλέον οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να χορηγούν εμβόλια και αντιτετανικό ορό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου εδώ και καιρό βρισκόταν σε συναντήσεις με στελέχη του Υπουργείου Υγείας. Το αποτέλεσμα ήταν η ταχύτατη έκδοση υπουργικής απόφασης για το ρόλο των φαρμακοποιών, παρά τις έντονες αντιδράσεις. Πλέον ορίζεται ότι οι φαρμακοποιοί θα είναι υπεύθυνοι και για τη διενέργεια εμβολιασμών και τη χορήγηση αντιτετανικού ορού.

Τι ορίζει η υπουργική απόφαση

Η απόφαση Γ5α/Γ.Π οικ. 49734 (ΦΕΚ Β’ 2811/4.7.2019) αποτελεί στην ουσία τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ρόλου του φαρμακοποιού και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στον επιστημονικό τομέα.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

  1. Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως η επίσημη Αρχή Πιστοποίησης. Πρωταρχικό ρόλο σε αυτή κατέχει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του αναβαθμίζεται.
  2. Εφαρμόζεται ο τρόπος εξ’αποστάσεως μάθησης (e-learning) για τις εξετάσεις πιστοποίησης των φαρμακοποιών. Αυτές θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πύλης του ΙΔΕΕΑΦ (Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών). Εκεί θα αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και το ερωτηματολόγιο της εξέτασης. Έτσι, εκσυγχρονίζεται ο ρόλος της πλατφόρμας.
  3. Η πιστοποίηση θα λαμβάνεται με την επιτυχή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Κατόπιν θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο εντός του φαρμακείου.

Έτσι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) και το ΙΔΕΕΑΦ αποκτούν νέο ρόλο στην επιστημονική εκπαίδευση. Ο ρόλος του φαρμακείου αναδεικνύεται και ο φαρμακοποιός πλέον αποκτά νέα υπόσταση στην Πρωτοβάθμια Υγεία και περίθαλψη.

 

Πηγή: iatronet.gr