Εντυπωσιακή είναι η ικανοποίηση των ασθενών που ακολούθησαν Πρόγραμμα Αποκατάστασης το 2019 στην Κλειστή Νοσηλεία του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης. Είναι ενδεικτικό πως περισσότεροι από 9 στους 10 ασθενείς (95,6%) θα το σύστηναν σε γνωστούς και φίλους.

Με την ολοκλήρωση της παραμονής τους στο Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, ζητήθηκε από τους ασθενείς να συμμετάσχουν σε έρευνα του Κέντρου για την αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησής τους για το 2019, όπου σε ποσοστό 97% δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις ιατρικές υπηρεσίες, σε ποσοστό 96% από τη νοσηλευτική υπηρεσία και σε ποσοστό 95% από τις θεραπείες Αποκατάστασης.

H Euromedica-Αρωγή  είναι το πρώτο πιστοποιημένο Κέντρο Αποκατάστασης στην Ελλάδα στη χρήση της κλίμακας FIMTM, η οποία αξιολογεί τη λειτουργική ανεξαρτησία ασθενών με λειτουργικές δυσκολίες, την πρόοδό τους και γενικότερα τα αποτελέσματα της Αποκατάστασης. Το 2019 ο μέσος όρος της βαθμολογίας του δείκτη αυτού από την εισαγωγή έως το εξιτήριο ανά κατηγορία περιστατικού βελτιώθηκε σημαντικά. Μάλιστα, 84% των ασθενών μπόρεσαν μετά το εξιτήριο να επιστρέψουν στο σπίτι τους και στις κοινωνικές τους δραστηριότητες.

 

Αποτελέσματα Αποκατάστασης 2019 και μείωση χρόνου παραμονής

Βάσει των αποτελεσμάτων από το Πρόγραμμα Αποκατάστασης της Κλειστής Νοσηλείας, η Euromedica-Αρωγή πέτυχε σημαντική μείωση του χρόνου παραμονής των ασθενών για το 2019. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος συνολικής νοσηλείας για τους ασθενείς, αφού επιτεύχθηκε χαμηλότερης διάρκειας παραμονή, γρηγορότερο θεραπευτικό αποτέλεσμα (ελεγχόμενο με το δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας FIM) και ταχύτερη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητα.

Ποσοστό 55% των περιστατικών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα Αποκατάστασης στη Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης για το 2019 αφορούσαν ορθοπεδικές μείζονες επεμβάσεις, το 26% μη τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες, το 7% λοιπές νευρολογικές παθήσεις και το 12% άλλες παθήσεις.

EUROMEDICA – ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αποτελέσματα αποκατάστασης

Εμπειρία, εξειδίκευση και ήθος

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης η Ειδική Ομάδα Αποκατάστασης -Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Θεραπευτικό προσωπικό- με εμπειρία, εξειδίκευση και ήθος προσεγγίζει τον κάθε ασθενή με οξείες ή χρόνιες παθήσεις ολιστικά και εξατομικευμένα.

Η Euromedica- Αρωγή Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό Κέντρο Αποκατάστασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που έχει λάβει τη Διεθνή Διαπίστευση CARF και θεωρείται πρότυπο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.

Ακολουθώντας δε πάντα τις εξελίξεις στην επιστήμη της Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης, το Κέντρο αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής, όπως είναι το ρομποτικό σύστημα υποβοήθησης βάδισης Lokomat® Pro και το ρομποτικό μηχάνημα επανεκπαίδευσης κίνησης του άνω άκρου Armeo®, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η προσθήκη τους σε Πρόγραμμα Αποκατάστασης.

 

EUROMEDICA – ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

INFO!

Τέρμα 17ης Νοεμβρίου, Ελαιώνες,

Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 54301

Γενικές πληροφορίες:

2310 986 000

Ημερήσια νοσηλεία

2310 986 100

info@euromedica-arogi.gr

www.euromedica-arogi.gr­