Της Μαριάνας Παπαδοπούλου*

Από την πρώτη επιτυχημένη, εξωσωματική γονιμοποίηση, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση της Louise Brown το 1978, οι επιστήμονες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είχαν αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι συνθήκες καλλιέργειας των εμβρύων στο εργαστήριο στην τελική πρόγνωση.

Στα 42 χρόνια που ακολούθησαν έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα βελτίωσης τόσο της σύστασης των υλικών όσο και των συνθηκών καλλιέργειας, με αποτέλεσμα σήμερα οι θεραπείες εξωσωματικής να είναι σημαντικά αποτελεσματικότερες από ότι στο παρελθόν. Παράλληλα αναπτύχθηκε και η τεχνολογία και χάρη σε αυτή έγινε εφικτή η κατασκευή προηγμένων κλιβάνων με τη δυνατότητα 24ωρης παρακολούθησης της ανάπτυξης των εμβρύων μέσω μικροκάμερας, τους λεγόμενους time-lapse κλιβάνους.

Τα τελευταία χρόνια και χάρη σε αυτούς τους κλιβάνους γίνεται προσπάθεια με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης να ξεχωρίσουμε, από τα μορφοκινητικά χαρακτηριστικά τους, τα έμβρυα που φέρουν την υψηλότερη πιθανότητα εμφύτευσης και υγιούς κύησης.

 

Εξωσωματική γονιμοποίηση, Τα νέα δεδομένα

Το Embryolab έχει υιοθετήσει τα νέα πρωτοποριακά συστήματα καλλιέργειας των εμβρύων και παρουσίασε τα δεδομένα που συνέλλεξε από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2018, στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργάνωσε η ESHRE τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά και του πρόσφατου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. Όλα τα έμβρυα που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη καλλιεργήθηκαν σε time-lapse κλίβανο και αναλύθηκαν ως προς τη χρωμοσωμική τους σύσταση στο πλαίσιο προγράμματος Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης.

Ένα πολύ σημαντικό εύρημα της παρούσας μελέτης, που αναφέρεται για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, ήταν το γεγονός ότι η καλλιέργεια των εμβρύων σε συνθήκες χαμηλού οξυγόνου οδήγησε σε σημαντικά περισσότερα φυσιολογικά χρωμοσωμικά έμβρυα, επομένως και περισσότερα διαθέσιμα έμβρυα που μπορούν να επιτύχουν μια υγιή εγκυμοσύνη.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πως οι συνθήκες καλλιέργειας που προσφέρουν οι κλίβανοι νέας γενιάς βελτιστοποιούν τις πιθανότητες ανάπτυξης υγιών εμβρύων.

Μαριάνα Παπαδοπούλου_

Μαριάνα Παπαδοπούλου

 *BSc, Κλινικός Εμβρυολόγος (διαπίστευση ESHRE)

INFO!

Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, 55134, Θεσσαλονίκη,

Τ. 2310 474 747,

www.embryolab.eu,

e-mail: info@embryolab.eu