Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ξεκινούν μια νέα συνεργασία για την Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (ΕΑΚΟ), το θεμελιώδη και ουσιαστικό αρωγό της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ή και των νέων ειδικευμένων ιατρών στην Παθολογική Ογκολογία στη χώρα μας.

Η συνεργασία μεταξύ ΕΟΠΕ και ΕΑΠ αποτυπώθηκε σε σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο συνυπέγραψαν, η πρόεδρος του ΔΣ της ΕΟΠΕ κα Ζένια Σαριδάκη και ο πρόεδρος του ΕΑΠ, καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.

Σκοπός της ΕΑΚΟ ήταν και παραμένει να εκπαιδεύσει, να καταρτίσει, να διδάξει και να παρέχει γνώση και τροφή για σκέψη στους νέους ογκολόγους, με στόχο τη δημιουργία νέων επιστημόνων με ολοκληρωμένη, σφαιρική και κριτική σκέψη, που θα μιλούν και θα σκέφτονται με την ίδια γλώσσα, διευρύνοντας έτσι τη διεπιστημονική συνεργασία.

Για πρώτη φορά από το 2007, ο κορυφαίος και βραβευμένος εκπαιδευτικός θεσμός της ΕΟΠΕ αναβαθμίζεται με τη συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Ο 8ος Κύκλος Σπουδών, με Διευθυντές Σπουδών τους κ.κ. Φλώρα Ζαγουρή, Άγγελο Κούτρα, Αναστάσιο Μπούτη, Ιωάννη Σουγκλάκο και Νικόλαο Τσουκαλά, εντάσσεται σε Πρόγραμμα Βραχείας Μετεκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το οποίο ονομάζεται «Εκπαίδευση στην Ογκολογία – Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (ΕΑΚΟ)» και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, οι δύο εκπαιδευτικοί/ επιστημονικοί φορείς στοχεύουν να προάγουν από κοινού την εκπαιδευτική διαδικασία και την τεχνογνωσία τους, ώστε να διαδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απαραίτητη γνώση, τις μεθόδους και τα εργαλεία που θα διευκολύνουν την καθημερινή κλινική πρακτική των νέων ογκολόγων και θα βελτιστοποιήσουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο.

Το μνημόνιο που υπογράφηκε μεταξύ ΕΟΠΕ και ΕΑΠ είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών στελεχών από τους δύο θεσμούς και μιας πρωτοβουλίας του ΔΣ της ΕΟΠΕ και των εκπροσώπων του στην ομάδα Διευθυντών Σπουδών, κ. Α. Μπούτη και κ. Ν. Τσουκαλά. Αντανακλά στη δέσμευση των διοικήσεων των δύο φορέων για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και εστίαση του ρόλου τους στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων ογκολόγων στη χώρα μας.