Ο ΕΟΠΥΥ σε εγκύκλιό του περιγράφει αναλυτικά τις ομάδες γυναίκες, που συνιστάται να πραγματοποιήσουν γονιδιακές εξετάσεις BRCA 1 και 2.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο ο έλεγχος και η παρακολούθηση μέσω αυτών των εξετάσεων αφορά:

Όλες τις γυναίκες που έχουν διάγνωση επιθηλιακού καρκινώματος των ωοθηκών, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακού ιστορικού.

Όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού πριν από την ηλικία των 45 ετών.

Όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία και έχουν τουλάχιστον δύο (2) περιστατικά από την ίδια μεριά της οικογένειας με εμπεριστατωμένη διάγνωση Ca μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος ή προστάτη με Cleason score μεγαλύτερο ή ίσο του 7.

Στις γυναίκες στων οποίων την οικογένεια υπάρχει γνωστή μετάλλαξη των γονιδίων BRCA 1/2.

Η διαδικασία

Τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά τα οποία εκδίδονται από τις 2 Νοεμβρίου και μετά, εκτελούνται υποχρεωτικά σε συμβεβλημένο πάροχο και δεν θα γίνονται δεκτά ατομικά αιτήματα.

Για όσες ασφαλισμένες εκδόθηκαν χειρόγραφες γνωματεύσεις μέχρι και την 1η Νοεμβρίου, καθορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 

Οι αρμόδιες Πε.Δι. ΕΟΠΥΥ θα παραλαμβάνουν τα ατομικά αιτήματα των ασφαλισμένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:

 

Αίτηση ασφαλισμένης.

Ιατρική γνωμάτευση και παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού ειδικότητας παθολόγου – ογκολόγου, μαιευτήρα – γυναικολόγου, χειρουργού, που να αναφέρει το ιστορικό της ασθενούς και την παραπομπή για την εξέταση.

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Ιστολογική εξέταση της ασθενούς όλες τις γυναίκες που έχουν διάγνωση επιθηλιακού καρκινώματος των ωοθηκών, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακού ιστορικού και έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού πριν από την ηλικία των 45 ετών

Ιστολογική εξέταση της ασθενούς και 2 ιστολογικές συγγενικών προσώπων.

Αποτελέσματα της μετάλλαξης των γονιδίων του συγγενικού προσώπου της ασθενούς στις γυναίκες με γνωστή μετάλλαξη των γονιδίων BRCA 1/2 στην οικογένεια.

Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, το οποίο εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις.

Οι ασφαλισμένες υποχρεούνται να εκτελούν τις γνωματεύσεις σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Οργανισμό και οι συμβεβλημένοι πάροχοι να υποβάλλουν τις εν λόγω δαπάνες σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στη μεταξύ τους υπογεγραμμένη σύμβαση.

ΕΔΩ Η εγκύκλιος

ΠΗΓΗ: ΕΟΠΥΥ