Σαρωτικούς ελέγχους ξεκινά ο ΕΟΠΥΥ σε όλες τις συνταγές φαρμάκων προκειμένου να εντοπιστούν οι γιατροί που μπορεί να υπερσυνταγογραφούν.

Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί η αρμόδια ελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες και υπό την εποπτεία της οποίας ξεκινούν άμεσα οι έλεγχοι ώστε να βρεθεί ποιοι γιατροί υπερσυνταγογραφούν.

Στόχος είναι να μην εκδίδονται συνταγές φαρμάκων που είτε δεν έχουν προορισμό κάποιους ασθενείς και την αντιμετώπιση κάποιας πάθησης, είτε εκδίδονται με συγκεκριμένη στόχευση ώστε να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα.

Από την άλλη η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει δώσει εντολή να εξεταστούν μία προς μία όλες οι συνταγές φαρμάκων που έχουν εκδοθεί το τελευταίο διάστημα για να βρεθούν τυχόν παρατυπίες.

Οι ύποπτες συνταγές

Στο στόχαστρο βρίσκονται εκτός των άλλων γιατροί που ξεπερνούν τα όρια που έχουν καθοριστεί από τον ΕΟΠΥΥ για συνταγογράφηση συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών αλλά και όσοι δεν τηρούν τους κανόνες.

Επίσης «ύποπτοι» θεωρούνται οι γιατροί που υπερβαίνουν τα όρια σε ποσοστό άνω του 20% με βάση τα πλαφόν που έχουν ορισθεί ανά ειδικότητα ιατρού, περιοχή και μήνα του έτους.

Τέλος στο μικροσκόπιο θα βρεθούν οι γιατροί σχετικά με το εάν συνταγογραφούν τα ελάχιστα ποσοστά γενοσήμων φαρμάκων που έχουν ορισθεί με υπουργική απόφαση.