Ελλείψεις φαρμάκων συνεχίζουν να καταγράφονται στην ελληνική αγορά, αν και τελευταία παρατηρείται βελτίωση. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), πρόβλημα παρατηρείται σε 109 σκευάσματα.

Από αυτά, τα 57 βρίσκονται σε «περιορισμένη διαθεσιμότητα» και για τα 52 υπάρχει μόνιμη και έκτακτη ανάγκη κάλυψης της ζήτησης.

Από τα 57 φάρμακα με περιορισμένη διαθεσιμότητα, τα 7 είναι νοσοκομειακά, τα 5 εμβόλια και τα 3 είναι σκιαγραφικά. Τα 52 που βρίσκονται σε αναζήτηση για μόνιμη ή έκτακτη κάλυψη είναι κυρίως νοσοκομειακά σκευάσματα.

Στον κατάλογο του ΕΟΦ σε έλλειψη βρίσκονται αντιψυχωτικά σκευάσματα, αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά, αντιεληπτικά, αντιβιώσεις, εισπνεόμενα.

Οι λόγοι έλλειψης σχετίζονται με αυξημένη ζήτηση, προβλήματα στην παραγωγή, σε καθυστερήσεις παράδοσης και σε ποιοτικό πρόβλημα με τη δραστική ουσία ή τη συσκευασία.