Ας μιλήσουμε… αναπαραγωγικά!

Με αυτά τα μηνύματα ξεκίνησε η συζήτηση για την ισότητα πρόσβασης σε θεραπείες και εκπαίδευση για τη γονιμότητα, στο Ευρωκοινοβούλιο και στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Εβδομάδας Γονιμότητας. Περισσότεροι από 25.000.000 άνθρωποι στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν την υπογονιμότητα.

#TalkFertility #EuropeanFertilityWeek2019 

 

Η επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προσφέρει πια επιλογές και λύσεις στις περισσότερες περιπτώσεις.  Η ενημέρωση όμως και η έγκαιρη πρόληψη είναι αυτές που καθορίζουν την αναπαραγωγική μας προοπτική.

Ο αναπαραγωγικός μας χρόνος δεν αλλάζει την Πρωτοχρονιά και δεν ανανεώνεται! Όμως, μπορεί να κρυοσυντηρηθεί.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων παρέχει στη σύγχρονη γυναίκα τη δυνατότητα να διαχειριστεί τη γονιµότητά της στο µέλλον και να πάρει όλες τις σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή της, χωρίς την πίεση κάποιας ξαφνικής ασθένειας ή την πίεση του χρόνου.

 

Ποιες γυναίκες µπορούν να ωφεληθούν σηµαντικά από την κρυοσυντήρηση ωαρίων;

Όσες έχουν ιατρικούς λόγους

  • θα ακολουθήσουν θεραπεία επιβαρυντική για τη γονιµότητά τους, όπως η χηµειοθεραπεία,
  • έχουν οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εµµηνόπαυσης,
  • αντιμετωπίζουν χρόνιες γυναικολογικές παθήσεις που απειλούν τη γονιμότητα.

Όσες έχουν σπουδές ή καριέρα σε εξέλιξη ή ακόμη δεν έχουν σύντροφο

Και µεταθέτουν σε µεγαλύτερη ηλικία την απόκτηση απογόνων. Έχει, όµως, αποδειχθεί επιστηµονικά ότι η γονιµότητα της γυναίκας µειώνεται από την ηλικία των 35 και ακόµη περισσότερο από την ηλικία των 40. Η δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων σε ηλικίες υψηλής γονιµότητας τις απαλλάσσει από την πίεση της ηλικίας και της επιλογής κατάλληλου συντρόφου.

Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί 10 μέρες

«Για την κρυοσυντήρηση ωαρίων η γυναίκα πρέπει να απευθυνθεί σε Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Τις περισσότερες φορές, υποβάλλεται σε διαδικασία διέγερσης των ωοθηκών µε στόχο την πολλαπλή παραγωγή ωαρίων. Το στάδιο αυτό διαρκεί περίπου 10 ηµέρες από την έναρξη της περιόδου. Ακολουθεί το στάδιο της ωοληψίας, κατά το οποίο συλλέγονται τα ωάρια, τα οποία στη συνέχεια καταψύχονται µε τη µέθοδο της υαλοποίησης» αναφέρει ο Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Κλινικός και Επιστημονικός Διευθυντής Embryolab, κ. Ν. Χριστοφορίδης.

 

Η αποτελεσµατικότερη µέθοδος κρυοσυντήρησης

Η σύγχρονη µέθοδος της υαλοποίησης* (vitrification) ξεπερνά όλες τις δυσκολίες που µέχρι πρόσφατα δεν επέτρεπαν την επιτυχή κρυοσυντήρηση ωαρίων. Σήµερα, αποδεικνύεται ότι η συντήρηση της γυναικείας γονιµότητας είναι ένας εφικτός στόχος, καθώς και τα αποτελέσµατά της καταδεικνύουν ότι: «µέχρι και το 93% των ωαρίων που µπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία κρυοσυντήρησης επιβιώνουν µετά την απόψυξη και µπορούν να µπουν σε διαδικασία γονιµοποίησης, επιτυγχάνοντας ποσοστά αντίστοιχα των φρέσκων ωαρίων», όπως σημειώνει η Sr. Κλινική Εμβρυολόγος και Διευθύντρια των Εργαστηρίων του Embryolab, κ. Α. Χατζηπαρασίδου.

*Μέθοδος ταχείας κρυοσυντήρησης ωαρίων και εµβρύων.

 

Πρόγραµµα Κρυοσυντήρησης Ωαρίων στο Embryolab

Το επιστηµονικό προσωπικό του Embryolab είναι ειδικά εκπαιδευµένο στην κρυοσυντήρηση µε τη µέθοδο της υαλοποίησης και την εφαρµόζει µε άριστα αποτελέσµατα. Από το 2008 συστηµατικά συντηρούνται ωάρια µε πολύ υψηλά επίπεδα επιβίωσης, γονιµοποίησης και εγκυµοσυνών, καθιστώντας το Embryolab µία από τις κορυφαίες µονάδες IVF στη µέθοδο της υαλοποίησης. Το Embryolab διατηρεί βάσει πρωτοκόλλων και αυστηρών διαδικασιών τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας στις τράπεζες κρυοσυντήρησης, αφού προηγµένα ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχουν όλες τις παραµέτρους και τα επίπεδα αζώτου, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη συντήρηση όλων των πολύτιµων ωαρίων. Επιπλέον, η ∆ιεθνής Ακαδηµία του Embryolab, Embryolab Academy, έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες επιστήµονες από ολόκληρο τον κόσµο σε εργαστηριακές τεχνικές κρυοσυντήρησης.

Η γονιμότητά μου-Το μέλλον μου-Η οικογένειά μου
Αλεξία Χατζηπαρασίδου M.Sc.
Sr. Κλινική Εμβρυολόγος, Διευθύντρια Εργαστηρίων Embryolab, Διευθύντρια Embryolab Academy
Νίκος Χριστοφορίδης MD, FRCOG, DFFP Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Επιστημονικός & Κλινικός Διευθυντής Embryolab, Συνιδρυτής Embryolab Academy
Νίκος Χριστοφορίδης MD, FRCOG, DFFP
Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Επιστημονικός & Κλινικός Διευθυντής Embryolab, Συνιδρυτής Embryolab Academy

INFO!

Για περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, 55134, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 474 747,

www.embryolab.eu,

e-mail: info@embryolab.eu