Ικανοποιητικό έτος και ισχυρή μελλοντική πορεία

 

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και για το πλήρες έτος 2022

Τέταρτο τρίμηνο του 2022

 • Συνολικά έσοδα 5.991 (4.896) εκατ. SEK, +22%, +5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)i
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας025 (2.242) εκατ. SEK, +19% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.230 (1.063) εκατ. SEK, +6% σε CER· eftrenonacog alfa 534 (482) εκατ. SEK, +1% σε CER· avatrombopag 771 (306) εκατ. SEK, +107% σε CER και pegcetacoplan 87 (1) εκατ. SEK
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας643 (2.330) εκατ. SEK, -6% σε CER εκ των οποίων anakinra 553 (682) εκατ. SEK, -30% σε CER· palivizumab 1.849 (1.364) εκατ. SEK, +12% σε CER και emapalumab 241 (284) εκατ. SEK, -31% σε CER
 • EBITAi 455 (2.002) εκατ. SEK· περιθώριο EBITAi 41% (41). EBIT 1.916 (1.525) εκατ. SEK
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 4,68 (4,21) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.903 (2.121) εκατ. SEK

Πλήρες έτος 2022

 • Συνολικά έσοδα790 (15.529) εκατ. SEK, +21%, +8% σε CER
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας831 (8.536) εκατ. SEK, +15% σε CER εκ των οποίων efmoroctocog alfa 4.402 (3.960) εκατ. SEK, +5% σε CER· eftrenonacog alfa 1.885 (1.764) εκατ. SEK, +1% σε CER· avatrombopag 2.526 (1.116) εκατ. SEK, +91% σε CER και pegcetacoplan 178 (1) εκατ. SEK
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας679 (5.780) εκατ. SEK, -1% σε CER εκ των οποίων anakinra 2.284 (2.290) εκατ. SEK, -11% σε CER· palivizumab 3.501 (2.650) εκατ. SEK, +12% σε CER και emapalumab 895 (840) εκατ. SEK, -10% σε CER
 • EBITA 930 (5.575) εκατ. SEK· περιθώριο EBITA 32% (36) συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC)ii -675 εκατ. SEK. Εξαιρουμένων των IAC, το προσαρμοσμένο EBITAi ανήλθε σε 6.605 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi 35% (36). EBIT 3.813 (3.733) εκατ. SEK· προσαρμοσμένο EBITi 4.488 (3.733) εκατ. SEK
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 8,92 (9,08) SEK, προσαρμοσμένα EPSi προ μείωσης 10,77 (9,08) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.670 (5.470) εκατ. SEK

Οικονομική πρόβλεψη για το 2023

 • Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

4ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο Πλήρες έτος Πλήρες έτος  
Ποσά σε εκατ. SEK 2022 2021 Μεταβολή 2022 2021 Μεταβολή  
Συνολικά έσοδα 5.991 4.896 22% 18.790 15.529 21%  
Μεικτό κέρδος 4.683 3.880 21% 14.014 12.045 16%  
Μεικτό περιθώριοi 78% 79% 75% 78%  
EBITAi 2.455 2.002 23% 5.930 5.575 6%  
Προσαρμοσμένο EBITAi,ii 2.455 2.002 23% 6.605 5.575 18%  
Περιθώριο EBITAi 41% 41% 32% 36%  
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi,ii 41% 41% 35% 36%  
Κέρδη για το χρονικό διάστημα 1.386 1.241 12% 2.638 2.679 -2%  
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK 4,68 4,21 11% 8,92 9,08 -2%  
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμέναi,ii 4,68 4,21 11% 10,77 9,08 19%  

 

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης.
 2. ii. Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα το 2022.

Σχετικά με τη Sobi®

Η Sobi είναι μια εξειδικευμένη διεθνής βιοφαρμακευτική εταιρεία που μεταμορφώνει τη ζωή ατόμων με παθήσεις οι οποίες είναι σπάνιες και προκαλούν αναπηρία. Η Sobi παρέχει βιώσιμη πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα στους τομείς της αιματολογίας, της ανοσολογίας και της εξειδικευμένης φροντίδας. Απασχολεί περίπου 1.600 εργαζόμενους στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αυστραλία. Το 2022, τα έσοδα της Sobi ανήλθαν σε 18,8 δισεκ. SEK. Η μετοχή της Sobi (STO:SOBI) είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Sobi στη διεύθυνση Sobi Greece και στο LinkedIn.