Ο Νικόλαος Νίτσας είναι ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μετά τη συγκρότησή του σε σώμα.

 

Κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτ 240246 (9/11/2022) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί επικύρωσης του πρακτικού αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 308 του ν. 4512/2018, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου με την ακόλουθη σύνθεση: πρόεδρος ο Νικόλαος Νίτσας, αντιπρόεδρος Α’ η Μαρία Χατζηδημητρίου, αντιπρόεδρος Β’ ο Δημήτριος Οικονόμου, γενικός γραμματέας ο Νικόλαος Μπάτζιος και ταμίας ο Θεόδωρος Καραμήτσος.

 

Εξελέγησαν επίσης αναπληρωτής γενικός γραμματέας ο Χρήστος Μπάκας, ειδικός γραμματέας ιατρών Ε.Σ.Υ. η Ελπίδα Χοχλιούρου, ειδικός γραμματέας ιδιωτών ιατρών ο Θεοφύλακτος Κυριακίδης, ειδικός γραμματέας νέων ιατρών ο Κωνσταντίνος Λάλλας και μέλη οι: Βιολέττα Βαΐτση, Αλέξανδρος-Χαράλαμπος Βασσαράς, Γεώργιος Μητσιάκος, Χρήστος Παπαστεργίου, Σάββας Παρασκευόπουλος και Γεώργιος Σκέντος.