Τι πρέπει να προσέχουν εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς, των οποίων οι θεραπείες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι σε εξέλιξη είτε δρομολογούνται; Ποιοι θεωρούνται ευπαθείς ομάδες και ποιοι πρέπει να προσέχουν;

Όπως επισημαίνει ο Δρ Σάββας Ραφαηλίδης, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά για κάθε πιθανό σενάριο που αφορά ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς έδωσαν πρόσφατα τα Thyroid Cancer Forum του Ηνωμένου Βασιλείου, Society for Endocrinology και British Thyroid Association, εκδίδοντας σχετικές οδηγίες.

 

Συμβουλές για ασθενείς

Σύμφωνα με τον κ. Ραφαηλίδη, οι οδηγίες αυτές περιγράφουν το τι πρέπει να πράξουν ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς στην ιδιαίτερη αυτή υγειονομική κρίση, ανάλογα με την περίπτωσή τους:

  • Ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία για καρκίνο του θυρεοειδούς:

Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του θυρεοειδούς, με ή χωρίς συμπληρωματική χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου, δεν κατατάσσονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου για λοίμωξη Covid-19 ή στις ευπαθείς ομάδες για ανάπτυξη σοβαρής μορφής της νόσου.

  • Ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς, η χειρουργική αντιμετώπιση του οποίου είναι υπό προγραμματισμό:

Ασθενείς με σημαντικά συμπτώματα ή/και γρήγορα εξελισσόμενη νόσο πρέπει να χειρουργούνται χωρίς σημαντική καθυστέρηση. Για ασθενείς με καρκίνους που χαρακτηρίζονται «χαμηλού ρίσκου» (καρκίνοι με αργή ανάπτυξη) η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να καθυστερήσει μέχρι τη βελτίωση των υγειονομικών και επιδημιολογικών συνθηκών. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί επίσης να αναβληθεί για τους ασθενείς εκείνους που θεωρούνται ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για ανάπτυξη σοβαρών μορφών της νόσου ή για τους ασθενείς εκείνους που θα χρειαστούν μετεγχειρητικά νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

  • Ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία με χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου:

Πολλά Κέντρα διέκοψαν τις θεραπείες χορήγησης ραδιενεργού ιωδίου τις πρώτες ημέρες της πανδημίας εξαιτίας ενός συνδυασμού αυξημένων νοσοκομειακών εισαγωγών και ανησυχιών για την εξάπλωση της Covid-19. Στις περισσότερες περιπτώσεις η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο δεν έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος και μπορεί να καθυστερήσει χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις.

  • Ασθενείς υπό κατασταλτική θεραπεία:

Ασθενείς υπό κατασταλτική αγωγή με θυροξίνη (στόχος TSH <0.1mU/l) οφείλουν να συνεχίζουν με τη συνήθη δόση. Η κατασταλτική αγωγή με υψηλές δόσεις θυροξίνης δεν αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης Covid-19.

  • Ασθενείς υπό θεραπεία με αναστολείς πολυκινάσης ή χημειοθεραπεία:

Ασθενείς υπό αγωγή με αναστολείς πολυκινάσης (όπως Lenvatinib ή Sorafenib) ή υπό χημειοθεραπεία παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης βαριάς μορφής λοίμωξης από κορωνοϊό και πρέπει να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ίσως απαραίτητο να αναθεωρείται η αναγκαιότητα συνέχισης της θεραπείας, ανάλογα με τις εκάστοτε επιδημιολογικές συνθήκες και τους δυνητικούς κινδύνους.

  • Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία:

Ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν προηγουμένως σε εξωτερική ακτινοθεραπεία στη περιοχή του τραχήλου κατατάσσονται στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων με πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής μορφής λοίμωξης από τον κορωνοϊό και θα πρέπει να αυτο-απομονώνονται.

 

Ραφαηλίδης καρκίνος θυρεοειδούς

INFO!

Δρ Σάββας Ραφαηλίδης

Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων

www.thyroidsurgery.gr­