Έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) κατέδειξε ότι οι Θεσσαλονικείς είναι απογοητευμένοι από τη δημόσια υγεία σε ποσοστό 64.7%.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Νίτσας, δηλώνει ότι κάτι τέτοιο ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο. Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία “to the point” για λογαριασμό του ΙΣΘ. Το γενικό ποσοστό των απογοητευμένων κυμαίνεται στο 64,7%. Σε άτομα 55-65 ετών, τα οποία χρήζουν περισσότερης ιατρικής φροντίδας συστηματικά, το ποσοστό δυσαρέσκειας αγγίζει το 79,6%!

Η έρευνα

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ερευνών, κ. Κατσαντώνης, επεσήμανε ότι η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 950 ατόμων από όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Παρόμοιες έρευνες διεξάγονται κάθε χρόνο από το 2012, με εξαίρεση το 2014.

Σε γενικές γραμμές, το Υπουργείο Υγείας δήλωσε τα εντελώς αντίθετα σχετικά με τον απολογισμό της χρονιάς. «Οι εκτιμήσεις των πολιτών ταυτίζονται και με τη δική μας άποψη ότι τα τελευταία χρόνια, παρά τα λεχθέντα από το υπουργείο υγείας, υπάρχει αντίθεση με τα πραγματικά δεδομένα στο χώρο της δημόσιας υγείας» δήλωσε ο κ. Νίτσας.

Τα αποτελέσματα

Το 65% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι δυσαρεστημένοι από τις δομές και τις παροχές της δημόσιας υγείας. Οι περισσότεροι ασθενείς επισκέπτονται πρώτα ιδιώτες ιατρούς, μετά νοσοκομεία και μετά ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ. Τελευταίες κατατάσσονται οι δομές του πρώην ΙΚΑ και των κέντρων υγείας, καθώς δεν υπάρχει αξιόλογη αξιοποίησή τους.

Σχετικά με το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών

Μόνο 9% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το κόστος έχει μειωθεί, ενώ η πλειονότητα βλέπει να ξοδεύει περισσότερα για ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο, ο κ. Νίτσας επισημαίνει ότι το κόστος της επίσκεψης έχει γενικά πτωτική τάση. Η δυσαρέσκεια προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι αυξήθηκε με έμμεσο τρόπο το κόστος παροχών υγείας μέσω ΕΟΠΥΥ. Αυτό συνέβη κυρίως με την αύξηση συμμετοχής στη συνταγογράφηση, το πλαφόν στα γενόσημα φάρμακα και στη φαρμακευτική δαπάνη του ασθενή.

Σχετικά με τον οικογενειακό γιατρό

Είναι σημαντικό ότι το 78% των ερωτηθέντων γνωρίζει για τον οικογενειακό γιατρό, αλλά πιστεύει πως δυσχεραίνει εξαιρετικά τη διαδικασία παροχών υγείας. Παράλληλα, οι οικογενειακοί ιατροί δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα το 68% να μην έχει εγγραφεί σε κάποιον.

Οι περισσότεροι γιατροί δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού, λόγω των ελάχιστων παροχών που λαμβάνουν. Συγκεκριμένα, αμείβονται με 1500 ευρώ μεικτά το μήνα, για να παρακολουθούν 2500 ασφαλισμένους χωρίς άδειες, δικαίωμα αναπλήρωσης ή απουσίας, χωρίς κάλυψη ενοικίου ή γραμματείας και με υποχρέωση να καταβάλουν το 40% του ποσού στον ΕΦΚΑ και 30% στην εφορία. Για το λόγο αυτό, εγγράφηκαν μόνο 31% των πολιτών σε οικογενειακό γιατρό και μόνο 61% αυτών τον επισκέφθηκαν.

Σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Τα στοιχεία είναι αρκετά ευοίωνα για τη συνταγογράφηση, η οποία έχει φτάσει το ποσοστό του 65%, σε σχέση με το 38% που ήταν το 2012. Ο κ.Νίτσας τονίζει ότι πρόκειται για ένα θετικό βήμα, καθώς μέσω της συνταγογράφησης μπορούν να βγουν συμπεράσματα για την πολιτική του φαρμάκου στη χώρα μας.

Τέλος, η ιδιωτική ασφάλεια υγείας κυμαίνεται σε ποσοστό μόλις 14%. Η πλειονότητα των πολιτών βασίζεται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Για το λόγο αυτό χρήζει άμεσης βελτίωσης. Οι εκπρόσωποι του ιατρικού συλλόγου δηλώνουν ότι το υπουργείο πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψιν τη γνώμη του κόσμου και να προχωρήσει σε άμεσες και διαρθρωτικές αλλαγές προς συνολική βελτίωσή του.

 

Πηγή: makthes.gr