Την ολοκλήρωση της συμμετοχής της στην παγκόσμια κλινική μελέτη CARILLON Pivotal Trial ανακοίνωσε η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συνεχίζοντας μια πορεία 45 ετών επιστημονικής υπεροχής και τεχνολογικής πρωτοπορίας. Στη μελέτη αυτή συμμετέχουν ελάχιστα εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα σε Ευρώπη και ΗΠΑ, τα οποία επιλέχθηκαν με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια για την επιστημονική επάρκεια του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, την αρτιότητα του εξοπλισμού και την εμπειρία από τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες.

Η παγκόσμια κλινική μελέτη CARILLON Pivotal Trial αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του CARILLON® Mitral Contour System® σε ασθενείς με Λειτουργική Ανεπάρκεια της Μιτροειδούς Βαλβίδας (FMR – Functional Mitral Regurgitation), σχετιζόμενης με Καρδιακή Ανεπάρκεια.

Υπολογίζεται ότι περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από Καρδιακή Ανεπάρκεια και ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς. Καρδιακή Ανεπάρκεια είναι η κατάσταση κατά την οποία η καρδιά αδυνατεί να παρέχει αρκετό αίμα στο σώμα. Στην προσπάθειά της να αντεπεξέλθει, η καρδιά μεγαλώνει σε μέγεθος, με συνέπεια να διαταράσσεται η γεωμετρία της μιτροειδούς βαλβίδας και να μην κλείνει σωστά. Δυστυχώς, αυτό υπονομεύει την καρδιακή λειτουργία ακόμα περισσότερο και με την πάροδο του χρόνου η ανεπάρκεια επιδεινώνεται.

Το CARILLON® Mitral Contour System® τοποθετείται διαδερμικά, χωρίς ανοικτή επέμβαση δηλαδή, και με την έκπτυξή του επιτυγχάνεται η σμίκρυνση του δακτυλίου της μιτροειδούς βαλβίδας και κατά συνέπεια μείωση της λειτουργικής ανεπάρκειας της βαλβίδας και βελτίωση της λειτουργικότητας της βαλβίδας και της ποιότητας ζωής του ασθενή.

INFO!

Κλινική “ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”
552 36 Πανόραμα
Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 390654
Φ. 2310 341828
www.klinikiagiosloukas.gr