Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος αποτελεί έναν τραυματισμό που συναντούμε συχνά, ιδιαίτερα σε αθλητικές κακώσεις. Αφορά κατά κανόνα νέους και δραστήριους ανθρώπους. Το πρόβλημα είναι σημαντικό, καθώς είναι πλέον δεδομένη γνώση ότι η απουσία του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου καθιστά αδύνατη  και επικίνδυνη την ενασχόληση με αθλητικές και επίπονες δραστηριότητες. Επιπλέον παρουσιάζονται συμπτώματα επίμονων ενοχλήσεων και πόνου, όπως και αίσθησης αστάθειας, ενώ θεωρείται βέβαιη η ανάπτυξη αρθρίτιδας και νέων τραυματισμών από τους μηνίσκους και τον αρθρικό χόνδρο.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται τις τελευταίες δεκαετίες με αντικατάσταση (συνδεσμοπλαστική) του πρόσθιου χιαστού. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι παρά τα δεδομένα ευεργετικά αποτελέσματα των επεμβάσεων, σε ένα ποσοστό περίπου 40% των ασθενών αναπτύσσεται ελαφρά αρθρίτιδα του γόνατος εντός των επομένων ετών, ενώ ένα ποσοστό περίπου 50% αθλητών υψηλού επιπέδου αναφέρει μειωμένες αθλητικές επιδόσεις .

Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στην προσπάθεια βελτίωσης των χειρουργικών τεχνικών που υπάρχουν και στο απώγειο αυτής της κατεύθυνσης βρίσκεται η πλήρως ανατομική αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Οι κλασικές επεμβάσεις κατασκευάζουν έναν σύνδεσμο με τον ίδιο τρόπο για όλους τους ασθενείς.  Αντίθετα, η ανατομική αποκατάσταση κατασκευάζει έναν σύνδεσμο «στα μέτρα»  του κάθε ασθενή, έναν μοναδικό σύνδεσμο προσαρμοσμένο στην μοναδική ανατομία του.

 

Ανατομική αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, μέθοδος

Η πλήρως ανατομική αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου αποτελείται από τις εξής παραμέτρους:

Διπλή δεσμίδα, όπως και είναι η πραγματική σύνθεση του συνδέσμου αντί για την κλασική μονή δεσμίδα (εικόνα 1). Με τον τρόπο αυτόν προσφέρεται επιπλέον στροφική σταθερότητα. Για πρώτη φορά έγινε στην Ελλάδα από τον Ορθοπαιδικό μας Δρα Δημοσθένη Αλασεϊρλή, ο οποίος διατηρεί και την μοναδική σειρά ασθενών στην χώρα μας.

Εικόνα 1: Αριστερά: αποκατάσταση μίας δεσμίδας του πρόσθιου χιαστού. Δεξιά: αποκατάσταση δύο δεσμίδων του πρόσθιου χιαστού, όπως προτείνεται από το Κέντρο μας
Εικόνα 1: Αριστερά: αποκατάσταση μίας δεσμίδας του πρόσθιου χιαστού. Δεξιά: αποκατάσταση δύο δεσμίδων του πρόσθιου χιαστού, όπως προτείνεται από το Κέντρο μας

 

-Εξατομικευμένη τοποθέτηση της περιοχής πρόσφυσης του μοσχεύματος, τόσο στον μηρό όσο και στην κνήμη. Οι περιοχές αυτές πρόσφυσης παρουσιάζουν  ιδιαιτερότητες σε κάθε ασθενή. Οι κλασικές μέθοδοι αναπαράγουν με οδηγούς τις περιοχές αυτές με παρόμοιο τρόπο σε όλους τους ασθενείς . Η εξατομικευμένη τεχνική προσδίδει την ιδανική ανατομική αποκατάσταση του συνδέσμου και πιθανότατα και καλύτερη  συμπεριφορά του μοσχεύματος (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Συνδεσμοπλαστική με βάση τις μετρήσεις της μοναδικής ανατομίας του κάθε ασθενή. Το τελικό αποτέλεσμα με τις δύο δεσμίδες του πρόσθιου χιαστού στην δεξιά εικόνα.
Εικόνα 2: Συνδεσμοπλαστική με βάση τις μετρήσεις της μοναδικής ανατομίας του κάθε ασθενή. Το τελικό αποτέλεσμα με τις δύο δεσμίδες του πρόσθιου χιαστού στην δεξιά εικόνα.

 

Εικόνα 3: Εξατομικευμένη γωνία κατασκευής των tunnels του μοσχεύματος, ανάλογα με την μοναδική ανατομική του ασθενούς και όχι με βάση τους οδηγούς τοποθέτησης (Εικόνα 3)
Εικόνα 3: Εξατομικευμένη γωνία κατασκευής των tunnels του μοσχεύματος, ανάλογα με την μοναδική ανατομική του ασθενούς και όχι με βάση τους οδηγούς τοποθέτησης

 

Όλα τα ανωτέρω εξασφαλίζουν την πιστή ανατομική αποκατάσταση του μοσχεύματος του πρόσθιου χιαστού και την μέγιστη λειτουργικότητα και αντοχή του. Η επέμβαση γίνεται αποκλειστικά για την Ελλάδα στην Κλινική «Κυανούς Σταυρός-Euromedica» Θεσσαλονίκης από τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Δρα Δημοσθένη Αλασεϊρλή.

Επιπρόσθετα:

  • Εφαρμογή διεθνώς πρωτοποριακού ειδικού προγράμματος:
  • Εξατομικεύεται σε πλειάδα στοιχείων και  παραμέτρων που αφορούν την κάκωση του πρόσθιου χιαστού και προσαρμόζεται σε κάθε ασθενή ξεχωριστά, με βάση τα μοναδικά ανατομικά και άλλα χαρακτηριστικά του.
  • Περιλαμβάνει προεγχειρητική – διεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση.
  • Προτείνεται συγκεκριμένο εξατομικευμένο είδος συντηρητικής ή χειρουργικής θεραπείας, τύπος μοσχεύματος, καθώς και εξατομικευμένο πρόγραμμα  αποκατάστασης.
  • Μοναδικά και εξειδικευμένα πρωτόκολλα εκτίμησης μετεγχειρητικών δεικτών που βαθμολογούν την πορεία αποκατάστασης και εκτιμούν τον χρόνο επιστροφής σε αθλητικές δραστηριότητες.

 

Δρ Δημοσθένης Α. Αλασεϊρλής Ορθοπαιδικός Χειρουργός

INFO!

Δρ Δημοσθένης Α. Αλασεϊρλής

Ορθοπαιδικός Χειρουργός