Κοινές προτάσεις για την δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο κατέθεσαν εκπρόσωποι των συλλόγων ασθενών, της ιατρικής, ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και ο φαρμακευτικός κλάδος στον πρωθυπουργό και στον υπουργό Υγείας.  Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις βέλτιστες θεραπείες.

Στη κατεύθυνση δημιουργίας ενός βιώσιμου Σχεδίου διαχείρισης του καρκίνου  και στη χώρα μας προτείνεται από τους φορείς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της νόσου, όπως αναδεικνύεται από την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με πρότυπο το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου» (EU Beating Cancer Plan)  επιδιώκεται η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των ασθενών στην πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση, τις θεραπείες, την καινοτομία και τα οφέλη της εξατομικευμένης ιατρικής. Απώτερος σκοπός είναι η ολοκληρωμένη ολιστική αντιμετώπιση της νόσου,  με αφετηρία την πρόληψη και τελικό όφελος την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών και των επιζώντων, αλλά και των φροντιστών τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), η πρωτοβουλία των φορέων εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την αρχή προσπάθειας συνδιαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης, διαχείρισης και καταπολέμησης του καρκίνου, πάντα με επίκεντρο τον ασθενή.

Συνοπτικά οι προτάσεις των φορέων είναι:

  • Δημιουργία μηχανισμών με στόχο τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση του καρκίνου
  • Ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Καρκίνου
  • Θεραπεία (Το νέο κύμα επιστημονικής καινοτομίας και η ιατρική ακρίβεια δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο εξατομικευμένων επιλογών στις θεραπείες για τον καρκίνο).
  • Πλαίσιο αξιολόγησης και αποζημίωσης εξετάσεων ανίχνευσης βιοδεικτών
  • Αναγνώριση της αξίας και των οφελών των Κλινικών Μελετών
  • Θέσπιση μετρήσιμων στόχων
  • Ταμείο Καινοτομίας (Η ραγδαία εξέλιξη της καινοτομίας καθιστά απαραίτητη την εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης).
  • Ενθάρρυνση και ενίσχυση συνεργατικών μορφών στη χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών παρεμβάσεων