Κανονικά προτείνεται να συνεχιστεί ο εμβολιασμός με το επικαιροποιημένο εμβόλιο των Pfizer-BioNTech από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA), μετά την έρευνα για το ενδεχόμενο να συνδέεται με πρόκληση εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με το CDC, “δεν συνιστάται αλλαγή στην πρακτική του εμβολιασμού. Το CDC συνεχίζει να συνιστά σε όλους, ηλικίας 6 μηνών και άνω, να κάνουν τον εμβολιασμό τους κατά του COVID-19.

Αυτό περιλαμβάνει άτομα που είναι επί του παρόντος κατάλληλα για να λάβουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Ο εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που διαθέτουμε για τη μείωση του θανάτου, της νοσηλείας και της σοβαρής νόσησης, όπως έχει πλέον αποδειχθεί σε πολλαπλές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες”.

“Παρόλο που το σύνολο των δεδομένων υποδηλώνει επί του παρόντος ότι είναι πολύ απίθανο το σήμα στο VSD να αντιπροσωπεύει πραγματικό κλινικό κίνδυνο, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με το κοινό, όπως κάναμε στο παρελθόν, όταν μια από τις παρακολουθήσεις ασφαλείας ανιχνεύουν ένα σήμα. Το CDC και ο FDA θα συνεχίσουν να αξιολογούν πρόσθετα δεδομένα από αυτά και άλλα συστήματα ασφάλειας εμβολίων” υπογραμμίζεται.

Τι προηγήθηκε

Το VaccineSafetyDatalink (VSD) του CDC είναι ένα σύστημα επιτήρησης που λειτουργεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Έδειξε με βάση στατιστικά στοιχεία, πως χρειάζεται να γίνει πρόσθετη έρευνα για την πιθανότητα ισχαιμικού εγκεφαλικού σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω που έλαβαν το εμβόλιο Pfizer-BioNTech COVID-19, καθώς φάνηκε πως είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο μέσα στις 21 ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους με το επικαιροποιημένο εμβόλιο σε σύγκριση με τις ημέρες 22-44 μετά τον εμβολιασμό.

Το ίδιο σήμα ασφαλείας δεν έχει ανιχνευθεί με το επικαιροποιημένο εμβόλιο της Moderna.

Μοιραστείτε το άρθρο.