Στο μικροσκόπιο του ΕΟΦ βρίσκονται 1633 αναφορές ανεπιθύμητες ενέργειες ως σχετιζόμενες με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό το 2022 με την Κίτρινη Κάρτα.

Από το σύνολο των 1633 αναφορών οι 1344 δηλώθηκαν ως σοβαρές όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση του ΕΟΦ που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Την περσινή χρονιά έγιναν επίσης στον Οργανισμό 63 αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που είχαν θανατηφόρο έκβαση.

Από τις 63 αναφορές, 2 αξιολογήθηκαν ότι έχουν πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (possible), 1 με το Comirnaty (Pfizer) και 1 με το Vaxzevria (AstraZeneca)

12 από τις αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν ότι δεν ήταν πιθανή η συσχέτισή τους με τον εμβολιασμό (unlikely)

14 από τις αναφορές αυτές δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν αποσταλεί (unassessable)

35 αναφορές δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους), διότι αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί (π.χ πορίσματα ιατροδικαστικών εκθέσεων και άλλες πληροφορίες).

Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 4.547.117 δόσεις με όλα τα εμβόλια έναντι της Covid-19, εκ ων οποίων: 4.050.772 με το Comirnaty (όλα τα εμβόλια) 278.123 με το Spikevax (όλα τα εμβόλια) 118.128 με το Jcovden 9.094 με το Nuvaxovid.

Μέσω της Κίτρινης κάρτας

Οι 1.040 αναφορές στον ΕΟΦ έγιναν από μη επαγγελματία υγείας και ειδικότερα από τον ίδιο τον ασθενή, συγγενή του, δικηγόρο, ή άλλο πρόσωπο. Από επαγγελματία υγείας, και δη γιατρό υποβλήθηκαν οι 511 αναφορές ενώ 60 αναφορές έγιναν από φαρμακοποιούς και 22 από άλλους επαγγελματίες υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι η αναφορά των εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών στον ΕΟΦ με την Κίτρινη Κάρτα (https://www.kitrinikarta.gr) αποτελεί πυλώνα της φαρμακοεπαγρύπνησης και της ασφαλούς χρήσης των φαρμάκων και εμβολίων, που κατά το διάστημα της εμβολιαστικής εκστρατείας κατά του κορωνοϊού έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα όπως μαρτυρά και ο αριθμός των αναφορών.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες παρενέργειες

Μερικές από τις πιο συχνές ανεπιθύμητες παρενέργειες που αναφέρει ο ΕΟΦ είναι από δερματολογικά προβλήματα, μέχρι νευρολογικά και ζητήματα σχετιζόμενα με καρκίνο και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι περισσότερες αναφορές για ανεπιθύμητες παρενέργειες που έγιναν αφορούσαν τον βασικό όγκο των εμβολίων Comirnaty (BioNTech – Pfizer)  και περιλαμβάνουν διαταραχές του νευρικού, του μυοσκελετικού και του καρδιαγγειακού συστήματος.

Κυρίως γενικές διαταραχές αλλά και του νευρικού συστήματος αναφέρονται και με τη χορήγηση Spikevax, του εμβολίου της Moderna. Την ίδια εικόνα δίνουν οι αναφορές και για τα άλλα δύο εμβόλια, Jcovden της Janssen-Cilag και Nuvaxovid της Novavax.

Ορισμένες διαταραχές γενικού τύπου, του νευρικού συστήματος, του καρδιακού και του αγγειακού αναφέρονται με το εμβόλιο VAXZEVRIA της AstraZeneca, καθώς το σκεύασμα δεν χορηγήθηκε το 2022.

Παράλληλα, στις ανεπιθύμητες ενέργειες ειδικού ενδιαφέροντος σε ανηλίκους και σε ενήλικες κυριαρχούν οι μυοκαρδίτιδες και οι περικαρδίτιδες.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το 60,2% των αναφορών έγιναν από γυναίκες και το 37,48% από άνδρες ενώ οι ηλικίες που εμφάνισαν το μεγαλύτερο ποσοστό των παρενεργειών είναι μεταξύ 30 και 49 ετών που δήλωσαν σε ποσοστό 39,93% ότι είχαν ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο.

Πώς κατατάσσονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες

Ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η απόκριση σε ένα φάρμακο που χορηγείται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του και είναι επιβλαβής και ακούσια.

Σοβαρή (κατά την κρίση του αναφέροντα) ανεπιθύμητη ενέργεια είναι αυτή που επιφέρει θάνατο, είναι άμεσα απειλητική για τη ζωή του ασθενούς, απαιτεί νοσηλεία ή παράταση νοσηλείας, οδηγεί σε μόνιμη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα ή επιφέρει συγγενή ανωμαλία ή βλάβη κατά τον τοκετό ή αποτελεί σημαντικό ιατρικό συμβάν.

Μη αναμενόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η ανεπιθύμητη ενέργεια της οποίας η φύση, η σοβαρότητα ή το αποτέλεσμα δεν είναι σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΠΗΓΗ: ΕΟΦ