Μια πολύτιμη παράταση στη γονιμότητα δίνει σε γυναίκες και άνδρες η κρυοσυντήρηση ωαρίων και σπέρματος αντίστοιχα, μια μέθοδος που έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και διευρύνει τις επιλογές και των δύο φύλων που για δικούς τους λόγους, προσωπικούς ή ιατρικούς, μεταθέτουν τη δημιουργία οικογένειας.

Με την κρυοσυντήρηση η γονιμότητα παραμένει αλώβητη στο πέρασμα του χρόνου, ώστε ωάρια και σπέρμα να αξιοποιηθούν, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αν και η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι πιο γνωστή και διαδεδομένη, η κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι το ίδιο καταλυτική, καθώς ο ανδρικός παράγοντας στην υπογονιμότητα είναι εξίσου σημαντικός με τον γυναικείο.

Η υπερσύγχρονη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Fertilia παρέχει και τις δύο καινοτόμες υπηρεσίες κρυοσυντήρησης, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων και σπέρματος αντίστοιχα είναι χρήσιμη τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες, όταν η επιλογή της επαγγελματικής εξέλιξης έχει προβάδισμα ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Η γυναίκα μπορεί να συντηρήσει τα ωάριά της και να τα αξιοποιήσει μεταγενέστερα, κάνοντας τις επαγγελματικές επιλογές που επιθυμεί χωρίς την πίεση του βιολογικού της ρολογιού, ενώ το ίδιο μπορεί να κάνει ο άνδρας όσον αφορά το σπέρμα, εφόσον θέλει να βάλει σε προτεραιότητα την καριέρα του. Επίσης, είναι μια εξαιρετική λύση όταν υπάρχει μεν η επιθυμία για ένα παιδί, δεν υπάρχει όμως ο ή η κατάλληλος σύντροφος, ενώ αποτελεί διέξοδο και στην περίπτωση γυναικών με πρόωρη μείωση του ωοθηκικού αποθέματος ή γυναικών που πρόκειται να υποβληθούν σε ογκολογικές θεραπείες, οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο σε αυτό.

Και στην περίπτωση ενός άνδρα που ετοιμάζεται να υποβληθεί σε ογκολογική θεραπεία, η οποία ενδεχομένως να βλάψει την παραγωγή και την ποιότητα του σπέρματός του η κρυοσυντήρηση δίνει λύση. Είναι δε διέξοδος γονιμότητας και για άνδρες που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβάσεις όπως ορχεκτομή και βαζεκτομή ή πρόκειται να ξεκινήσουν ορμονική θεραπεία. Σε κάποιες δε επαγγελματικές κατηγορίες, όπου οι όρχεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους, όπως οι αθλητές ή οι εργάτες σε εργοστάσια χημικών, η κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι μια εναλλακτική επιλογή.

Η κρυοσυντήρηση τόσο ωαρίων όσο και σπέρματος είναι μια απλή διαδικασία. Και στις δύο περιπτώσεις ξεκινά με την επίσκεψη στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εκεί λύνονται όλες οι απορίες για τη διαδικασία και τα στάδια που θα ακολουθηθούν.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων

Στην κρυοσυντήρηση ωαρίων θα απαιτηθεί υπερηχογραφικός και εργαστηριακός έλεγχος, ώστε να εκτιμηθεί το ωοθηκικό απόθεμα της γυναίκας. Επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε γυναίκας. Εφόσον αυτό γίνει, ακολουθεί η διέγερση των ωοθηκών για την οποία  η γυναίκα θα πρέπει να λάβει φαρμακευτική αγωγή. Ειδικότερα, χορηγούνται ορμόνες αντίστοιχες με αυτές που παράγονται σε έναν φυσιολογικό κύκλο, αλλά σε πολύ μεγαλύτερες δόσεις, με σκοπό την ωρίμανση περισσότερων ωαρίων. Η διέγερση διαρκεί 10 με 12 ημέρες και σε αυτό το διάστημα θα χρειαστεί έλεγχος στη Μονάδα τρεις με τέσσερις φορές.

Το επόμενο βήμα είναι η διενέργεια της ωοληψίας, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίζονται υπερηχογραφικά τα ωοθυλάκια με χρήση κολπικού υπερήχου και γίνεται παρακέντησή τους. Η ωοληψία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και γίνεται υπό ελαφρά νάρκωση (μέθη). Με την ολοκλήρωση και της ωοληψίας, τα ωάρια που συλλέχθηκαν θα καταψυχθούν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία με τη μέθοδο της υαλοποίησης. Πρόκειται για την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο που μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των ωαρίων κατά την απόψυξη. Τα κατεψυγμένα ωάρια θα φυλαχθούν σε υγρό άζωτο μέχρις ότου να χρησιμοποιηθούν από τη γυναίκα. Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια κρυοσυντήρησης των ωαρίων είναι τα 20 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης πέντε ετών.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος

Στην περίπτωση της κρυοσυντήρησης σπέρματος απαιτείται αρχικά μια σειρά αιματολογικών εξετάσεων ώστε να ελεγχθεί για πιθανές παθήσεις (σύφιλη, AIDS, ηπατίτιδα). Η λήψη του μπορεί να γίνει μέσω εκσπερμάτισης ή μέσω χειρουργικής επέμβασης στους όρχεις (επιδιδυμίδας), όταν η πρώτη διαδικασία δεν είναι εφικτή. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας συλλογής συνιστάται η αποχή από τη σεξουαλική επαφή και την εκσπερμάτιση για δύο με πέντε ημέρες. Μπορεί το δείγμα που θα απαιτηθεί να προέλθει από δύο λήψεις, αν κριθεί ότι η ποσότητα δεν ήταν αρκετή την πρώτη φορά. Τα δείγματα σπέρματος που έχουν ληφθεί αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο στους -196 °C. Τα δείγματος σπέρματος μπορούν να συντηρηθούν έως και για 20 έτη.

Όσο νωρίτερα γίνει η κρυοσυντήρηση τόσο ωαρίων όσο και σπέρματος τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες αποτελεσματικής χρήσης τους, όταν αποψυχθούν. Άλλωστε, η ποιότητα τους επηρεάζεται με το πέρασμα των ετών, οπότε καλό είναι να συλλέγονται και να καταψύχονται σε ηλικίες κατά τις οποίες η γονιμότητα βρίσκεται στα καλύτερα επίπεδά της.

Η μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Fertilia με σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης της γυναικείας και ανδρικής υπογονιμότητας με την εξασφάλιση κορυφαίας ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, αιχμή του δόρατος αποτελούν τα εργαστήριά της, όπου εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές.

 

INFO!

Fertilia

Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Μέλος του Ομίλου Euromedica

Τέρμα 17ης Νοεμβρίου Πυλαία,

Θεσσαλονίκη

Τ:2310 984585

Ε:info@fertiliabygenesis.com

www.fertiliabygenesis.com