Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του ΕΟΔΥ.

Επιδίωξη της συνεργασίας αποτελεί η αξιοποίηση τεχνογνωσίας και εκατέρωθεν εμπειριών σε θέματα υγειονομικού και επιδημιολογικού χαρακτήρα. Σκοπός του μνημονίου είναι ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΔΥ και του ΑΠΘ για τη λειτουργία του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας είναι:

  • τα Εργαστήρια Α΄ και Β’ Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής, το Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής – Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής
  • το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας
  • το Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος του Τομέα Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  • το Διαγνωστικό Εργαστήριο του Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής

 Όλα τα προαναφερόμενα εργαστήρια  θα μπορούν να πραγματοποιούν εργαστηριακούς ελέγχους σε δείγματα, όπως  είναι. βακτηρίων, παρασίτων, μυκήτων σε κλινικά δείγματα, τρόφιμα, ύδατα και λοιπά περιβαλλοντικά δείγματα, αντίστοιχα με το γνωστικό του αντικείμενο.

Δηλώσεις

Το μνημόνιο υπογράφηκε από τον πρόεδρο ΔΣ ΕΟΔΥ, Καθηγητή Θεοκλή Ζαούτη και τον πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Δημήτριο Κωβαίο στην αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ, παρουσία του επιστημονικού υπεύθυνου του Εργαστήριου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Καθηγητή Θεόδωρου Καραπάντσιου.

Αναφερόμενος στην υπογραφή του μνημονίου, με την σειρά του ο πρύτανης του ΑΠΘ, έκανε λόγο για αναβάθμιση  στην «επιστημονική και ερευνητική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων. Η συνεργασία μας αποσκοπεί στη διασφάλιση της επίτευξης του κοινού μας στόχου για παροχή αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων από τα έγκριτα Εργαστήρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου τα οποία είναι στελεχωμένα με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Επόμενος στόχος μας είναι η συνεργασία με τον ΕΟΔΥ να επεκταθεί και σε άλλα Εργαστήρια του πανεπιστημίου. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να συμβάλει, όπως έκανε πάντα, στην προαγωγή και προάσπιση της δημόσιας υγείας».