Νέα αυτόνομα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα δημόσια νοσοκομεία σχεδιάζει να δημιουργήσει το υπουργείο Υγείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών που χρήζουν άμεση νοσηλεία.

Τα κονδύλια για την αναδιοργάνωση και ανακατασκευή των Τμημάτων θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και ήδη έχουν σχεδιαστεί να γίνουν κάποια νέα και αυτόνομα σε μεγάλα νοσοκομεία κυρίως της Αττικής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης για τον τομέα της Υγείας θα δοθούν 317 εκατ. ευρώ μόνο για ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, από τα συνολικά 1,5 δις ευρώ που θα δοθούν στην Υγεία.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας», , σε κάθε νοσοκομείο δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, καθώς και στο νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας συνίσταται Τ.Ε.Π. με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.

Σε κάθε νοσοκομείο δυναμικότητας κάτω των 300 κλινών, ανεξάρτητα από το αν αυτό αποτελεί το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα σε μία περιφερειακή ενότητα, δύνανται να συστήνονται αυτοτελή Τ.Ε.Π. με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου και εισήγηση της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην αρμοδιότητα της οποίας αυτό υπάγεται.