Αλλαγές στην ταυτοποίηση ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία, προωθεί το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα πλέον με την εισαγωγή κάθε ασθενή, θα εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου, «βραχιολάκι νοσηλείας», το οποίο και θα τοποθετείται στον καρπό του.

Το βραχιολάκι νοσηλείας είναι χάρτινο, αδιάβροχο και αντιμικροβιακό, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Τα στοιχεία του ασθενούς πρέπει να γράφονται με μπλε ή μαύρο στυλό ευανάγνωστα και χωρίς διορθώσεις (δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού στα ΒΤ).

Κατά προτίμηση, τα βραχιολάκια μπορεί να εκτυπώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου ή από άλλη εφαρμογή. Το καρτελάκι δίνεται μαζί με την ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ του ασθενή.

Η χρήση του

Η χρήση του θα εξυπηρετήσει στην ασφαλέστερη ταυτοποίηση του ασθενή πριν από κάθε ιατρική πράξη. Φέρει το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό περιστατικού – σε γραμμωτό κώδικα και άλλα βοηθητικά στοιχεία του ασθενή. Δεν απαιτείται πλέον καρτέλα ασθενούς μπροστά από το κρεβάτι νοσηλείας, ενώ και το νοσοκομείο συγκλίνει με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Τι θα αναγράφεται

Με την απόφαση εισαγωγής του ασθενούς, στο ΒΤ αναγράφονται από τον/την Νοσηλευτή/τρια ή τον/την Μαιευτή/Μαία (για γυναικολογικά, μαιευτικά και νεογνικά περιστατικά) τα εξής:

Για ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς: Τρία ολόκληρα ονόματα, δηλ. Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο (όχι υποκοριστικά), με πάντα το πατρώνυμο στη μέση. Τα τρία ονόματα πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στο φύλλο εισαγωγής του χρήστη υπηρεσιών υγείας, και εάν ο χρήστης υπηρεσιών υγείας είναι προσανατολισμένος σωστά, συνεργάζεται και μπορεί να απαντήσει προφορικά, ο/η νοσηλευτης/τρια ή μαιευτής/μαία (για γυναικολογικά, μαιευτικά και νεογνικά περιστατικά) οφείλει να τον/την ρωτήσει πριν τοποθετήσει το ΒΤ προκειμένου να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του/της.

Ο Αριθμός Μητρώου Ασθενούς του Νοσοκομείου με καθαρή γραφή, αφού ληφθεί από τον ατομικό φάκελο εισαγωγής και ελεγχθεί με αντιπαραβολή.

Η ημερομηνία γέννησης του χρήστη υπηρεσιών υγείας, όπως αυτή προκύπτει από το φύλλο εισαγωγής του στο νοσοκομείο (πάντα σε σχέση με την ημερομηνία γέννησης που αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα του χρήστη υπηρεσιών υγείας ή το διαβατήριό του).

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του ΒΤ λαμβάνονται από το φύλλο εισαγωγής (ηλεκτρονικό εισιτήριο) του ασθενούς και επιβεβαιώνονται από τον ίδιο τον ασθενή εάν αυτός έχει πλήρη συνείδηση και μπορεί να συνεργαστεί.

Ο ασθενής το φοράει σε όλη την διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο και σε περίπτωση που καταστραφεί ή αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα εκδίδεται καινούργιο.

Τι ισχύει για ειδικές κατηγορίες

Εάν ο/η ασθενής είναι παιδιατρικός, μέλος της οικογένειας με Α’ βαθμό συγγένειας, κηδεμόνας, ή νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του παιδιού προκειμένου να αναγραφούν στο ΒΤ.

Νεογνά ταυτοποιούνται παρουσία της μητέρας, με ροζ βραχιόλι για τα θήλεα νεογνά και μπλε για τα άρρενα νεογνά, όπου πάντα αναγράφεται: επίθετο νεογνού, ονοματεπώνυμο μητέρας, το φύλο του νεογνού, η ημερομηνία γέννησης, η ώρα γέννησης, ο αριθμός μητρώου εισαγωγής της μητέρας.

Τοποθετούνται πάντα βραχιόλια (αντίθετο χέρι- πόδι). Αν η μητέρα έχει λάβει γενική νάρκωση επιβεβαίωση των στοιχείων γίνεται από τον Θεράποντα Ιατρό και τον/την Προϊστάμενο/η. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων εισαγωγής της μητέρας (π.χ. προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων σε αντίθεση με τα δηλωθέν στοιχεία) εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία που αφορά την μητέρα και προκύπτουν αλλαγές στα στοιχεία του νεογνού (π.χ. αλλαγή στοιχείων εισαγωγής μητέρας) γίνεται αλλαγή στα βραχιόλια αναγνώρισης. Τα αρχικά βραχιόλια αφαιρούνται και συρράπτονται στην ταυτότητα νεογνού που επισυνάπτεται στον ατομικό φάκελο ασθενή.

Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται από τη/τον μαία/μαιευτή παρουσία της μητέρας. Αμέσως μετά την αφαίρεση, πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα το νέο ΒΤ.

Ενήλικοι ασθενείς που φτάνουν στο Νοσοκομείο μετά από βαρύ τραυματισμό, χωρίς επικοινωνία με το περιβάλλον, συγχυτικοί και χωρίς συνοδούς ταυτοποιούνται, πχ ως «Άγνωστος 1», «Άγνωστος 2», κοκ, με ημερομηνία προσέλευσης και αριθμό μητρώου (η αρίθμηση ξεκινά από την αρχή κάθε ημερολογιακής ημέρας του χρόνου). Τα στοιχεία αυτά ακολουθούν τον ασθενή μέχρι να έρθει επίσημη ανακοίνωση αναγνώρισης του. Σε αυτήν την περίπτωση το ΒΤ αλλάζει και τα πλήρη στοιχεία του ασθενούς αναγράφονται σε αυτό χωρίς να αλλάζει ο αριθμός μητρώου.

Εάν η κατάσταση του/της ασθενούς δεν επιτρέπει την τοποθέτηση του ΒΤ στον καρπό του (δεξί ή αριστερό) μπορεί να τοποθετηθεί στον αστράγαλο (δεξί ή αριστερό) του. Εάν είναι πρακτικά αδύνατη η τοποθέτηση του ΒΤ στα ενδεδειγμένα μέρη του σώματος του/της ασθενούς, θα πρέπει το ΒΤ να επικολλάται στα κάγκελα της κλίνης του/της.