Μειώθηκαν τα θεραπευτήρια που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια το διάστημα 2018-2021.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021 ο αριθμός των θεραπευτηρίων την τελευταία τετραετία 2018 – 2021 μειώθηκε κατά 1,5%. Κατά το 2021, το 63,7% των θεραπευτηρίων ήταν Γενικά, το 31,1% Ειδικά, διαφόρων ειδικοτήτων και το 5,2% Μικτά.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ειδικών θεραπευτηρίων αποτελούν τα Νευροψυχιατρικά με ποσοστό 16,9% και με μεγάλη διαφορά ακολουθούν τα Μαιευτικά Γυναικολογικά με 5,2%, αντίστοιχα.

Ποια περιοχή έχει τα περισσότερα  και ποια τα λιγότερα

Όσον αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των θεραπευτηρίων στις 13 Περιφέρειες της Χώρας κατά το έτος 2021, τα περισσότερα θεραπευτήρια (32,7% του συνόλου των θεραπευτηρίων της Χώρας) βρίσκονταν στην Περιφέρεια της Αττικής, με δεύτερη σε ποσοστό την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (15,7%) και τρίτη τη Θεσσαλία (12%).

Το μικρότερο ποσοστό θεραπευτηρίων παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου, όπου τα θεραπευτήρια συνολικά στις τρεις προαναφερθείσες Περιφέρειες αντιστοιχούν στο 7,4% του συνόλου της Χώρας.

Οι αναπτυγμένες κλίνες κλειστής νοσηλείας την περίοδο 2018-2021 παρουσίασαν αύξηση κατά 48 κλίνες (0,1%). Κατά το έτος 2021 σε σχέση με το 2020 παρατηρείται αύξηση κατά 119 κλίνες (0,3%).

Οι κλίνες ανοικτής νοσηλείας (“κλίνες ημέρας”) την περίοδο 2018-2021 παρουσίασαν μείωση κατά 459 κλίνες (10,8%). Κατά το έτος 2021 παρατηρείται μείωση κατά 110 κλίνες (2,8%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Προσωπικό

Tην τετραετία 2018-2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 4,5% στον αριθμό του Ιατρικού Προσωπικού, που απασχολείται υπό το καθεστώς μόνιμης εργασίας (πλήρους ωραρίου) στα θεραπευτήρια, ενώ το έτος 2021 σε σχέση με το 2020 η αύξηση ήταν 2%.

Αύξηση κατά 9,6% παρατηρείται στο Νοσηλευτικό Προσωπικό την περίοδο 2018-2021, αύξηση κατά 6,7% στο Παραϊατρικό Προσωπικό (τεχνολόγοι εργαστηρίων και βοηθοί εργαστηρίων, τεχνολόγοι ακτινολόγοι, χειριστές – εμφανιστές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές) και αύξηση κατά 8,4% στο Βοηθητικό Νοσηλευτικό Προσωπικό των θεραπευτηρίων (βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, άλλες βοηθητικές ειδικότητες).

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ