Πολύ καλές επιδόσεις στις νοσηλείες ασθενών, στις χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και στις κλινικές εξετάσεις κατέγραψε το Γ.Ν.Παπαγεωργίου παρά τις ασφυκτικές πιέσεις της πανδημίας. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι την περσινή χρονιά λειτούργησε νέες εξειδικευμένες μονάδες, γεγονός που το κατατάσσει στην πρωτοπορία των ιατρικών υπηρεσιών.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των λειτουργικών και οικονομικών δεδομένων του 2022, που παρουσιάστηκαν κατά την εκδήλωση Ετήσιου Απολογισμού Πεπραγμένων 2022, από τον Γενικό Διευθυντή Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη το 2022 στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία προσήλθαν 138.556 άτομα, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 84.420 και στα Απογευματινά Ιατρεία 21.251.

Επιπλέον, οι χειρουργικές επεμβάσεις ανήλθαν σε 12.552 και οι ημέρες νοσηλείας σε 224.660. Οι νοσηλευθέντες ανήλθαν σε 32.575, οι ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας σε 55.613, ενώ άλλα 6.017 άτομα νοσηλεύτηκαν με COVID-19. Ανοδική τάση επικράτησε όσον αφορά τη διενέργεια πολλών εξετάσεων και τον αριθμό θεραπειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εξετάσεις στη Μονάδα Γενετικής έφτασαν τις 50.596, οι αξονικές τομογραφίες τις 41.239, οι κλασικές ακτινογραφίες τις 276.041, οι πράξεις ακτινοθεραπείας τις 30.393, οι χημειοθεραπείας τις 13.658, οι αιμοκαθάρσεις τις 21.066 και οι στεφανιογραφίες αγγειοπλαστικές τις 5.154.

Πρωτοπορίες και διακρίσεις

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 2022 εφαρμόζεται ο γονιδιακός έλεγχος για την ταχύτατη αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος ώστε να ανιχνεύονται τα αίτια γενετικών νόσων και η μηχανική θρομβεκτομή για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Ξεκίνησε η λειτουργία του Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα Κλινικών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δρομολογούνται οι πρώτες στη χώρα μας κλινικές μελέτες φάσης Ι για νέα φάρμακα και εμβόλια.

Επιπλέον, αναγνωρίστηκε το πρώτο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Δερματικών Νοσημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και το μοναδικό στα αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα σε εθνικό επίπεδο και το Ιατρείο Λεμφοιδήματος πήρε τον τίτλο του «Κέντρου Αριστείας», μια ύψιστη διάκριση σε κέντρα που διαγιγνώσκουν και αντιμετωπίζουν όλα τα λεμφικά νοσήματα με όλες τις μεθόδους και σε όλο το ηλικιακό φάσμα των ασθενών.

Το 2002, το Νοσοκομείο απέσπασε βραβεία για καινοτομίες και εφαρμογή καλών πρακτικών σχετικά με τις δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην ψυχική υγεία, την κυκλική οικονομία, την εφαρμογή της μηχανικής θρομβεκτομής, τη λειτουργία του post covid-19 ιατρείου καθώς και την ανάπτυξη ατομικού φακέλου υγείας ασθενή.

Ποιες νέες υπηρεσίες θα αναπτυχθούν

Όσον αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό, ο κ. Εμμανουηλίδης τόνισε ότι σ’ αυτόν περιλαμβάνονται η λειτουργία απογευματινών χειρουργείων και εργαστηρίων στο πλαίσιο της της ολοήμερης λειτουργίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όπως η εφαρμογή ρομποτικής χειρουργικής και υπηρεσιών τηλεϊατρικής, η λειτουργία Κλινικής Μοριακής Ακρίβειας και Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας ογκολογικών ασθενών, έργο το οποίο βρίσκεται στη φάση της υπογραφής σύμβασης, καθώς και η υλοποίηση ψηφιακού μετασχηματισμού.

Παράλληλα, η Διοίκηση υλοποιεί νέες πολιτικές, όπως η λειτουργία της Μονάδας Κλινικών Ερευνών με τον υπερσύγχρονο χρωματογράφο και η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «Ασφαλές Νοσοκομείο», ενώ δρομολογεί την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, την προσθήκη νέων κτηρίων και άλλα έργα, με πρωταρχική μέριμνα τη φροντίδα στον συνάνθρωπο.