Ριζικό λίφτινγκ σε 28 νοσοκομεία, 57 κέντρα υγείας και τρία πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία δρομολογεί το ΤΑΙΠΕΔ.

Έτσι σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες υγειονομικές περιφέρειες, υλοποιεί συνολικά 28 διαγωνισμούς με προϋπολογισμό 144,2 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών  των μονάδων υγείας.

Παράλληλα τους επόμενους μήνες το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να δημοσιεύσει δεκάδες νέους διαγωνισμούς για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σε πάνω από 40 νοσοκομεία και 50 κέντρα υγείας και ΠΠΙ, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε νησιά και σε ακριτικές περιοχές.

Συνολικά, το Ταμείο έχει αναλάβει έως τώρα να δημοπρατήσει έργα σε 96 νοσοκομεία και περισσότερα από 150 κέντρα υγείας και ΠΠΙ με προϋπολογισμό 453 εκατ. ευρώ.

Τα έργα μεταξύ των άλλων αφορούν:

  • ανέγερση κτιρίων για την προσθήκη νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων κλινικών και μονάδων
  • εκσυγχρονισμό των τμημάτων επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία
  • την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών των κέντρων υγείας και των ΠΠΙ

Πρόκειται για παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα, δεδομένου ότι θα συμβάλλουν στη ριζική αναμόρφωση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προς όφελος των πολιτών και της εθνικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Θα συμβάλλουν, επίσης, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και της επίτευξης των εθνικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός Μονάδων Υγείας θα αναβαθμιστεί ενεργειακά.

Τα έργα είναι ενταγμένα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτούνται από την ΕΕ – NextGenerationEU.

ΠΗΓΗ: ΤΑΙΠΕΔ