Ξεκινούν από σήμερα οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για γυναίκες ηλικίας από 21 έως 65 ετών για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Οι δωρεάν εξετάσεις θα περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τεστ Παπ, HPV τεστ για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων, και σε περίπτωση ευρημάτων κολποσκόπηση και βιοψία εφόσον χρειαστεί. Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ήδη το υπουργείο Υγείας έχει αποστείλει τη σχετική πρόσκληση προς τις μονάδες φροντίδας υγείας για τη συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης.

Το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου αφορά σε γυναίκες 21 έως 65 ετών που επίσης διαθέτουν:

  • Διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου
  • Δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0, 1, 8, 9
  • Δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0
  • Δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος του προγράμματος
  • Εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 21 και 29 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος του προγράμματος
  • Εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 30 και 65 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος του προγράμματος

Οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν τόσο σε δημόσιες, όσο και σε ιδιωτικές δομές δωρεάν Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Τ.Ο.Μ.Υ., εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, ιατροί, πολυϊατρεία, διαγνωστικάεργαστήρια, ιδιωτικές κλινικές).

Η διαδικασία

Οι ωφελούμενες συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσυπτωματικού ελέγχου με την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού εξέτασης PAP-TESTή HPV-DNA TEST, το οποίο έχει ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Όσες δικαιούχοι έχουν ενεργοποιήσει, τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, λαμβάνουν το παραπεμπτικό ηλεκτρονικά είτε μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο τους ή/και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Όλες οι ωφελούμενες, ενημερώνονται για την επιλεξιμότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης κατά την επίσκεψή τους σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας ενώ γενική ενημέρωση των πολιτών για τη Δράση επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.