Συστήνονται από το υπουργείο Υγείας 177 νέες Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) που θα πηγαίνουν από περιοχή σε περιοχή, ώστε να επισκέπτονται ασθενείς κατ` οίκον αλλά και για να κάνουν δωρεάν εξετάσεις στους κατοίκους.

Οι νέες ΚΟΜΥ θα συγκροτηθούν με αποφάσεις των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), στις οποίες θα αναφέρεται η περιοχή ευθύνης, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους καθώς και ο δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) αναφοράς.

Τα έξοδα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των Κ.ΟΜ.Υ., καθώς και της μισθοδοσίας του προσωπικού τους θα καλυφθούν και από κοινοτικά κονδύλια.

Ποιες υπηρεσίες θα παρέχουν

Οι ΚΟΜΥ θα παρέχουν υπηρεσίες:

προσυμπτωματικού ελέγχου, προαγωγής και αγωγής υγείας, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων υγείας, διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων, αποκατάστασης και ανακουφιστικής φροντίδας στην κοινότητα, καθώς και κατ` οίκον επισκέψεις σε πληθυσμούς δυσπρόσιτων ή απομονωμένων αγροτικών και ημιαστικών περιοχών της ορεινής και νησιωτικής χώρας, σε πληθυσμούς περιοχών με δυσχερή πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και σε ευάλωτες και ευπαθείς.

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει προληπτικές εξετάσεις για:

  • καρκίνο μαστού
  • παχέος εντέρου
  • καρκίνο τραχήλου της μήτρας
  • καρδιαγγειακά νοσήματα
  • παχυσαρκία

Ωφελούμενοι, του προγράμματος, αναμένεται να είναι ηλικιωμένοι, έγκυες και παιδιά.

Οι πολίτες (ηλικιωμένοι, έγκυες, παιδιά) θα προσέρχονται στις ΚΟΜΥ, όπου θα πραγματοποιείται η αιμοληψία για τις εξετάσεις.

Τα δείγματα θα εξετάζονται σε ειδικά συμβεβλημένα εργαστήρια του ΕΟΔΥ και τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους κατοίκους, μέσω e-mail.

Εάν εντοπιστούν προβλήματα, θα υπάρχει περαιτέρω διερεύνηση και παραπομπή σε ειδικό γιατρό.