Ως μια από τις  κορυφαίες εργοδότριες εταιρείες, με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, αναδείχθηκε η φαρμακευτική εταιρεία BAUSCH + LOMB Ελλάδας, καταλαμβάνοντας την 3η θέση, στην κατηγορία εταιρειών με 50-250 εργαζόμενους, στο πλαίσιο της έρευνας Best Workplaces™ 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διακρίνεται στις 4 πρώτες θέσεις του θεσμού, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αφού το 2019 κατατάχθηκε 4η το 2019, 2η το 2020, 1η το 2021 και το 2022, επίσης, 3η.  Η έρευνα διοργανώνεται από το Great Place to Work  Hellas™ και η αξιολόγηση των εταιρειών γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα εφαρμοσμένης έρευνας του ALBA Graduate Business School.

Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν συνολικά 77 εταιρείες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες απασχολούν πάνω από 38.733 άτομα.

Παράλληλα, φέτος, η εταιρεία διακρίθηκε στην έρευνα Best Workplaces™ For Women 2023, ως μια από τις 10 κορυφαίες εργοδότριες εταιρείες, με το καλύτερο περιβάλλον για να εργάζεται μια γυναίκα στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 9η θέση, στην κατηγορία εταιρειών με 50-250 εργαζόμενους.

Η νικητήρια λίστα με τις 30 εταιρείες, με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για γυναίκες, συντάχθηκε το 2023, για πρώτη φορά, μέσα από την αξιολόγηση 131 εταιρειών. Οι εταιρείες, για να μπουν στη λίστα, έπρεπε απαραίτητα, να απασχολούν πάνω από 20 εργαζόμενους συνολικά, κατ’ ελάχιστον 33% γυναίκες και τουλάχιστον 1 στις 3 εργαζόμενες, με ιεραρχικό status (προϊστάμενη/ manager/ διευθύντρια), να είναι γυναίκα. Συγκεκριμένα, στην BAUSCH + LOMB Ελλάδας το 50% του leadership team είναι γυναίκες και το 43% του middle management είναι γυναίκες.

Η κατάταξη των εταιρειών στο Best Workplaces™ 2023 προέκυψε, μέσω 2 αξόνων αξιολόγησης, που περιλαμβάνουν εμπιστευτικές απαντήσεις των εργαζομένων σε εξειδικευμένα ερωτηματολόγια και καταγραφή των πολιτικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι απαντήσεις των εργαζομένων έχουν την πιο μεγάλη βαρύτητα. Ειδικά η νέα διάκριση στη λίστα Best Workplaces™ for Women 2023, βασίστηκε σε ανώνυμη και εμπιστευτική θετική αξιολόγηση, που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενες της εταιρείας, αναφορικά με την εμπειρία τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Η θέση της BAUSCH + LOMB στο top 10 καθορίστηκε από τις θετικές απαντήσεις των γυναικών, συγκρινόμενες με το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία και από επιμέρους ερωτήσεις για την αντιμετώπιση των φύλων, την ισότητα στις αμοιβές, τη δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγών, τη δυνατότητα λήψης άδειας, όταν αυτή χρειάζεται, καθώς και την ισορροπία, μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.

Αυτές οι αξίες είναι που δίνουν στις γυναίκες της BAUSCH + LOMB, τον ζωτικό χώρο για να αναπτυχθούν επαγγελματικά και να ευημερήσουν προσωπικά, σε ένα περιβάλλον, ισορροπημένο, μακριά από στερεότυπα και αναχρονιστικές πρακτικές.