Η πλαστική στήθους παραμένει στις μέρες μας, μια από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις στο πλαίσιο της πλαστικής χειρουργικής.

Οι πλαστικές επεμβάσεις στήθους, είτε αφορούν αποκατάσταση είτε αφορούν αύξηση ή μείωση του στήθους προσφέρουν διπλά οφέλη – ιατρικά και μη- στους ασθενείς.

Ωστόσο, γύρω από την πλαστική στήθους είναι διαδεδομένοι διάφοροι μύθοι.

Το cityportal.gr σε συνεργασία με το healthmore.gr απευθύνθηκε στον έμπειρο πλαστικό χειρουργό κ. Ευάγγελο Ακτσαλή, ώστε μια σειρά ερωτημάτων να απαντηθούν έγκυρα.

Ο πλαστικός χειρουργός κ. Ευάγγελος Ακτσαλής απαντά στις ερωτήσεις μας για την πλαστική στήθους και τη χρήση των σιλικονούχων επιθεμάτων.

 

Ευάγγελος Ακτσαλής πλαστική στήθους

Από τις πιο συνήθεις παρανοήσεις που αφορούν στην πλαστική στήθους είναι ότι αποτελεί μια επέμβαση.

«Στην πραγματικότητα αφορά πληθώρα επεμβάσεων αναλόγως των αναγκών κάθε ασθενούς» αποσαφηνίζει ο κ. Ευάγγελος Ακτσαλής.

Όπως είναι γνωστό, στις πλαστικές επεμβάσεις στήθους χρησιμοποιούνται συχνά (όχι πάντοτε) ενθέματα σιλικόνης.

Σύμφωνα με τον κ. Ευάγγελο Ακτσαλή «τα σιλικονούχα ενθέματα εκτός από αισθητική έχουν παράλληλα και επανορθωτική χρήση, αποκαθιστώντας τη λειτουργικότητα και την ψυχοσύνθεση της γυναίκας».

Στο ερώτημα αν μία πλαστική στήθους μπορεί να έχει φυσικό αποτέλεσμα, ο κ. Ευάγγελος Ακτσαλής καταρρίπτει έναν ευρέως διαδεδομένο μύθο:

«Η άποψη ότι μια πλαστική επέμβαση στήθους φέρνει υπερβολικό αποτέλεσμα δεν ισχύει. Εξάλλου υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιούνται σιλικονούχα ενθέματα και τα αποτελέσματα έρχονται με φυσικό τρόπο. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται, η σύγχρονη πλαστική χειρουργική θέτει ως προτεραιότητα το σωματότυπο και τις ανάγκες της γυναίκας. Η επέμβαση στήθους πρέπει να έχει φυσικό αποτέλεσμα».

«Κάθε πλαστική χειρουργική επέμβαση έχει σκοπό να αποκαθιστά την αισθητική, λειτουργική αρμονία καθώς επίσης και την ψυχολογική ισορροπία του ανθρώπου», καταλήγει ο κ. Ευάγγελος Ακτσαλής.

 

INFO!

Ευάγγελος Ακτσαλής

Πλαστικός χειρουργός, Διπλωματούχος EBOPRAS

www.aktsalis.gr

Μοιραστείτε το άρθρο.