Ο Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας υγείας στην Ελλάδα ο οποίος εντάσσεται στην έναρξη του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας MyHealth του gov.gr, λόγω της ψηφιακής του ετοιμότητας αλλά και του ευρύ δικτύου εξυπηρέτησης πανελλαδικά.

Ο Όμιλος Affidea, ο οποίος δραστηριοποιείται σε 15 χώρες στην Ευρώπη και περιλαμβάνεται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars”, των καλύτερων παρόχων υγείας από πλευράς ακτινοπροστασίας διεθνώς, υλοποίησε πρώτος από τον ιδιωτικό τομέα τη διαλειτουργικότητα του φακέλου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Υγείας. Το βασικότερο χαρακτηριστικό του MyHealth είναι η διαλειτουργικότητα που θα πρέπει να διέπει τα πληροφοριακά συστήματα και αφορά τη συνδεσιμότητα μεταξύ των συστημάτων των διαφόρων υγειονομικών φορέων τόσο σε ενδοσυνοριακό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Έπειτα και από την ανακοίνωση για την επίσημη έναρξη του MyHealth του gov.gr από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, η Affidea είναι σε θέση να εξυπηρετήσει όλους τους εξεταζόμενους μέσω των ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων της, αλλά και της ένταξής της στην εν λόγω εφαρμογή.

Μέσω της εφαρμογής MyHealth, οι πολίτες αποκτούν για πρώτη φορά ψηφιακό φάκελο και ιστορικό, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία, τις περιττές επισκέψεις και τα ογκώδη έγχαρτα ιατρικά αρχεία. Στο MyHealth ο κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στα στοιχεία της συνταγογράφησής του και των παραπεμπτικών εξετάσεων, στις ιατρικές διαγνώσεις Affidea καθώς και στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η εφαρμογή είναι απλή και διατίθεται ήδη για κινητά με λογισμικό iOS και Android. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση της είναι η εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση (ehealth.gov.gr).

Η Affidea, στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται, επιταχύνει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών με καινοτόμα εργαλεία και σύγχρονες πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβαση και προσφέρουν στον εξεταζόμενο ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας του.

Affidea

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες.

Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Σήμερα λειτουργεί μέσω ενός Πανελλαδικού Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Όλα τα κέντρα του Ομίλου Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Η αρτιότητα του σύγχρονου εξοπλισμού, η επιβεβαιωμένη αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Affidea καταδεικνύονται από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες του στο χώρο της υγείας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος Affidea λειτουργεί με υπευθυνότητα και ευαισθησία σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς του, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram.