Μεγάλο περιθώριο βελτίωσης των ποσοστών μητρικού θηλασμού υπάρχει στην Ελλάδα, καθώς είναι ιδιαίτερα χαμηλά, αγγίζοντας το 0,8% στο τέλος του 6ου μήνα ζωής των βρεφών.

 Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού που εορτάζεται 1-7 Νοεμβρίου, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εξέδωσε εγκύκλιο για την ευαισθητοποίηση πολιτών και επαγγελματιών υγείας στην προαγωγή του μητρικού θηλασμού.

Ο στόχος που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αφορά σε αποκλειστικό μητρικό θηλασμό στο 50% των βρεφών έως το 2025. Δεν επιτυγχάνεται, όμως, εύκολα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, παγκοσμίως τα ποσοστά θηλασμού παραμένουν χαμηλά, και παρόλο που η πλειοψηφία των γυναικών επιλέγει να θηλάσει, οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σε ένα περιβάλλον λιγότερο φιλικό προς τον θηλασμό, εμποδίζουν μεγάλο ποσοστό από αυτές να θηλάσουν για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν. Το ποσοστό των νεογέννητων των οποίων η έναρξη του θηλασμού λαμβάνει χώρα εντός μιας ώρας από την γέννηση αγγίζει το 43% παγκοσμίως, ενώ μόνο το 41% των βρεφών ηλικίας κάτω των έξι μηνών θηλάζει αποκλειστικά.

Στη χώρα μας τα ποσοστά θηλασμού είναι, επίσης, χαμηλά. Σύμφωνα με την «Εθνική Μελέτη εκτίμησης της συχνότητας και των προσδιοριστικών παραγόντων του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα», σε ό,τι αφορά στην σίτιση με μητρικό γάλα αποκλειστικά, βρέθηκε ότι το ποσοστό των βρεφών που θήλασαν εντός του πρώτου 24ώρου ζωής ανερχόταν στο 66%, ποσοστό το οποίο μειώθηκε στο 51% με την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας. Φτάνοντας στον πρώτο μήνα συνέχισε να θηλάζει αποκλειστικά μόνο το 40% των βρεφών. Με την συμπλήρωση τεσσάρων μηνών το ποσοστό έπεσε στο 25% για να φτάσει στο σχεδόν μηδενικό 0,8% στο τέλος του 6ου μήνα ζωής.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα οποία προκύπτουν από τη Έρευνα Υγείας έτους 2019, περισσότερες από 9 στις 10 (92,9%) μητέρες με ανήλικο κάτω των τριών ετών θήλασαν το/τα παιδί/παιδιά τους. Από τις μητέρες αυτές, περίπου οι 7 στις 10 (72,9%) θήλασαν αποκλειστικά με μητρικό γάλα ενώ οι 3 στις 10 (27,1%) θήλασαν εξαρχής με μεικτό τρόπο (μητρικό και συμπλήρωμα με ξένο γάλα). Πιο συγκεκριμένα, με μητρικό γάλα για 6 μήνες ή περισσότερο θήλασε μόλις το 36,6%.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού στοχεύει

– Στην ενημέρωση των πολιτών για τις προοπτικές των εργαζόμενων γονέων σχετικά με το θηλασμό και τη γονεϊκότητα.

– Στην εδραίωση της βέλτιστης άδειας μετ’ αποδοχών και την υποστήριξη στον χώρο εργασίας ως σημαντικά εργαλεία για την ενθάρρυνση του θηλασμού.

– Στη συμμετοχή των ιδιωτών και των οργανισμών για την ενίσχυση της συνεργασίας και της υποστήριξης του μητρικού θηλασμού στην εργασία.

– Στην κινητοποίηση για δράσεις σχετικά με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη σχετική υποστήριξη του μητρικού θηλασμού.

Για την προβολή του μηνύματος της φετινής καμπάνιας της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού έχει δημιουργηθεί επίσημο λογότυπο που στοχεύει στην υποστήριξη του θηλασμού, τοποθετώντας την τριάδα γονέων μωρού μέσα σε ένα λευκό κουμπί, περιβαλλόμενο από ένα ροζ περίγραμμα γραναζιών που αντιπροσωπεύει το «γυναικείο εργατικό δυναμικό».

Το κουμπί είναι ένας διακόπτης εναλλαγής για την «ενεργοποίηση» κατευθυντήριων γραμμών, φιλικών προς τον θηλασμό στον χώρο εργασίας, όταν σύρεται προς τα δεξιά. Αντίστοιχα, έχει δημιουργηθεί η επίσημη αφίσα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού, στην οποία τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας των κυβερνήσεων, των υγειονομικών συστημάτων, των χώρων εργασίας και των κοινοτήτων για την υποστήριξη των θηλαζουσών εργαζόμενων μητέρων και την ενδυνάμωση των οικογενειών.