Αν και το ζήτημα της παιδικής εργασίας παραμένει διαρκώς στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών, ο ρυθμός μείωσης αυτής παραμένει εξαιρετικά αργός. Ο στόχος να μειωθεί έως το 2025 φαίνεται να είναι άπιαστος. Η παιδική εργασία φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να υφίσταται κυρίως σε τριτοκοσμικές χώρες.

Τα επίσημα στοιχεία

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις (2017) που παραθέτει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO), στην παιδική εργασία (ηλικίες 5-14 ετών), βρίσκονται παγκοσμίως, 152 εκατ. παιδιά (64 εκατ. κορίτσια και 88 εκατ. αγόρια) αντιπροσωπεύοντας 10% όλων των παιδιών. Σχεδόν τα μισά από τα παιδιά που εργάζονται -73 εκατ. σε απόλυτους όρους- βρίσκονται σε επικίνδυνη εργασία που θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και την ηθική ανάπτυξή τους.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών στην απασχόληση, που προκύπτει από τον υπολογισμό τόσο της παιδικής εργασίας όσο και της απασχόλησης παιδιών άνω της νόμιμης ηλικίας εργασίας(15-17 ετών), φθάνει τα 218 εκατ.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες εκτιμήσεις της καταναγκαστικής εργασίας (2016), τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση αριθμούν 4,3 εκατ.

Από αυτά, 1,0 εκατ. είναι παιδιά σε εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση, 3,0 εκατ. αντιμετωπίζουν άλλες μορφές εκμετάλλευσης. 300.000 είναι παιδιά σε καταναγκαστική εργασία που έχει επιβληθεί από κρατικές Αρχές. Τα στοιχεία αυτά δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά που δημοσιεύθηκαν τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Κατά την περίοδο από το 2000 έως το 2016, παρουσιάστηκε καθαρή μείωση 94 εκατ. παιδιών στην παιδική εργασία και 134 εκατ. παιδιών συνολικά στην απασχόληση. Ο αριθμός των παιδιών σε επικίνδυνη εργασία μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ στη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

Οι εκτιμήσεις για το μέλλον για την Παιδική Εργασία

Εάν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί, έως το 2025 αναμένεται να εργάζονται 121 εκατ. παιδιά, εκ των οποίων τα 52 εκατ. σε επικίνδυνη εργασία. Ο στόχος των Ηνωμένων Εθνών για μηδενική εργασία φαίνεται να είναι άπιαστος, ενώ απαιτεί ταχύτατες διαδικασίες. Ακόμα και αν διατηρηθούν οι τωρινοί ρυθμοί μείωσης, φαίνεται ότι δεν επαρκούν για τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Παράγοντες που συμβάλουν στην παιδική εργασία

  • Κακή ποιότητα σχολικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού συστήματος
  • Περιορισμένη -έως ανύπαρκτη- νομική προστασία
  • Αδυναμία υλοποίησης των δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου
  • Φτώχεια και κοινωνική ευπάθεια

Περίπου τα μισά παιδιά που εργάζονται βρίσκονται στην Αφρική (72,1 εκατ.), έπειτα στην Ασία και τον Ειρηνικό (62 εκατ.) . στην Αμερική (10,7 εκατ.) και τέλος στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (5,5 εκατ.).

Ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των παιδιών αυτών είναι εντελώς εκτός εκπαίδευσης. 36 εκατ. παιδιά ηλικίας 5-14 ετών, δεν πηγαίνει καθόλου στο σχολείο. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι 71% των παιδιών απασχολούνται στον αγροτικό τομές, ενώ το 69% εργάζονται χωρίς αμοιβή σε οικογενειακές μονάδες.

 

Πηγή: ΑΜΕ-ΜΠΕ