Νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό για θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας «International Journal of Environment Research and Public Health», επιχείρησε να συσχετίσει την ψυχική υγεία στην ενήλικη ζωή με τη φύση και το περιβάλλον, και όχι μόνο με την άμεση θετική επίδραση στην ψυχοσύνθεση. Τα παιδιά κοντά στη φύση γίνονται πιο υγιείς ενήλικες.

Τα στοιχεία της μελέτης

Η μελέτη διεξάχθηκε για χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος “PHENOTYPE”, με επικεφαλής την ερευνήτρια Μίριαμ Πρέου, της Σχολής Υγείας του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ. Το δείγμα ήταν 3.600 ενήλικες από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Λιθουανία, Ισπανία κ.ά).

Μεταξύ άλλων, μετρήθηκαν τα επίπεδα ζωτικότητας, νευρικότητας και κατάθλιψης στους ερωτηθέντες. Επιπλέον, τους δόθηκε ερωτηματολόγιο σχετικά με την επαφή τους με τη φύση και την άποψή τους για τους χώρους αυτούς.

Τα ευρήματα

Όπως διαπιστώθηκε από τις μετρήσεις, τα επίπεδα ψυχικής υγείας ήταν εξαιρετικά υψηλά στα άτομα που είχαν επαφή με το πράσινο και τη φύση ως παιδιά. Αντιθέτως, αυτό δε συνέβαινε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο και στις μετρήσεις ζωτικότητας και ικανοποίησης.

Τα στοιχεία στην Ευρώπη

Σήμερα, το 73% των Ευρωπαίων ζει στα αστικά κέντρα, ενώ το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 80% ως το 2050. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη δημιουργίας υπαίθριων χώρων, ώστε τα παιδιά να μπορούν να έρχονται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι ερευνητές κατέληξαν ότι στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης, τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν περισσότερο τη φύση, καθώς τα άμεσα και τα επακόλουθα οφέλη θα είναι τεράστια.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ